InCat Suomi ry
Yhdistysrekisterinumero: 183824

Jäsenrekisterinhoitaja:
Minna Rautiainen, Sahatie 1 A 1, 47400 KAUSALA
Puh.  044-3249967
jasenrekisteri@incat.fi
Järjestelmän ylläpitäjä / hallituksen puheenjohtaja:
Anne-Maj Ahokas
Kuoppamäki 2
02300 ESPOO
040-5476990 pj@incat.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietojen taltiointi ja käsittely

InCat Suomi ry:n jäsenrekisteriä säilytetään Suomen Kissaliiton ylläpitämässä Omakissa-sovelluksessa. Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhdistyksen lähettämän informaation sekä laskujen toimittamiseen. Omakissa -järjestelmässä olevia tietoja pääsee katsomaan tai siitä tietoja luovutetaan vain toiminnan kannalta niitä tarvitseville henkilöille.

Jäsenet voivat kirjautua omilla tunnuksillaan Omakissaan tarkistamaan omat tietonsa ja/tai tekemään niihin muutoksia.

Rekisterin sisältö

Rekisterissä olevat tiedot ovat jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, jäsenmuoto, jäsenmaksun maksupäivä sekä mahdolliset luottamustoimet yhdistyksessä.

Tietolähde

Yksilön tiedot merkitään Omakissaan jäsenen itsensä tekemän jäsenhakemuksen perusteella.  Jäsenhakemuksen tai osoitteenmuutoksen voi tehdä myös kirjeellä tai sähköpostilla InCat Suomi ry:n jäsenrekisterin hoitajalle, joka lisää tai muuttaa tarvittavat tiedot Omakissa-sovellukseen.

Tietojen luovutukset

Jäsenrekisteristä luovutetaan nimi- ja osoitetiedot painotalolle Suomen Kissaliiton jäsenlehden postitusta varten.

Jäsenrekisterin tietoja käytetään myös jäsenyhdistysten jäsenmäärän sekä kasvattajien jäsenyyden tarkistusta varten.

Henkilön tietoja ei luovuteta muille yhdistyksen ulkopuolisille tahoille.  

Jäsenen on mahdollista asettaa markkinointikielto omiin tietoihinsa Omakissassa.