Kokeneenkin kasvattajan on ennen kaikkia astutuksia suositeltavaa käydä läpi kasvatukseen liittyviä sääntöjä ja ohjeistuksia, jotka vuosittain julkaistaan sääntöpäivitykset huomioiden Kasvattajan
muistilistassa. Lisäksi on syytä ajoittain tarkistaa kasvatus- ja rekisteröintisääntöihin tehdyt muutokset, jotka pääsääntöisesti astuvat voimaan vuoden alusta. Muistilista ja säännöt löytyvät Kissaliiton
kotisivuilta. Käytettäessä urosta, jota ei itse omista, kannattaa poikkeuksetta tehdä astutussopimus kirjallisesti ennen astutusta. Kissaliitolla on tähän olemassa valmis pohja, jota voi täydentää omin lisäehdoin. Turvallisinta pentuerekisteröinnin sujuvuuden kannalta on aina huolehtia siitä, että kaikki rekisteröinnin vaatimukset täyttyvät jo astutushetkellä. Kirjallinen astutussopimus helpottaa myös mahdollisten riitatilanteiden
selvittämistä.
Kissaliittoon rekisteröitävät pentueet rekisteröidään Kissaliiton kansallisia ja FIFen kasvatus- ja rekisteröintisääntöjä noudattaen. Jos uros on rekisteröity Kissaliiton ulkopuoliseen rekisteriin, on pentuerekisteröinti tehtävä Kissaliiton astutustodistuslomaketta käyttäen ja sen liitteenä on toimitettava sääntökohdassa 15.2 mainitut todistukset. Pentuerekisteröintiä varten Kissaliittoon toimittavassa astutustodistuksessa on oltava sekä uroksen että naaraan kaikkien omistajien allekirjoitukset.

Kissaliiton kasvatus- ja rekisteröintisäännöt:
15.2 Kun ulkomaisen yhdistyksen rekisteröimää kissaa käytetään siitoksessa:
▪ tulee siitosuroksen omistajan tehdä astutustodistus viralliselle astutustodistuslomakkeelle.
Astutustodistuksen mukaan tulee liittää kopio ulkomaisen partnerin virallisesta sukutaulusta.

Ulkomaiselta urokselta vaaditaan seuraavat rekisteröintisääntöjen mukaiset todistukset:
▪ kivesten laskeutumistodistus yli 6kk
▪ napatyrättömyystodistus
▪ valkoisilta kissoilta kuulotodistus
▪ tarvittavat selvennykset FIFe-kielellä tai suomeksi toimittaa kasvattaja
▪ FIFe-kissoilta tunnistusmerkintätodistus
▪ rotukohtaiset pakolliset terveystodistukset
▪ sääntömääräisistä DNA testeistä tulee olla todistus siitä, että eläinlääkäri on ottanut testin.

Oleellista on muistaa, että kansalliset vaatimukset rotukohtaisista terveystodistuksista koskevat myös Kissaliiton ulkopuolisia uroksia. Uroksen sukutaulukopion on täsmättävä siihen organisaatioon, johon
rekisteröitynä kissaa siitoksen käytetään. Esimerkiksi siis CFA-uroksesta on toimitettava CFA:n sukutaulu – ei vaikkapa yhdistelmää CFA-greenslip ja WCF-sukutaulu.