SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika:           12.11.2019 klo 18.30

Paikka:       Ravintola Memphis (ent. Rosso), Hakaniemi, Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20, 00530 Helsinki

 

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenhohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
  6. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen kohdan 6 mukaisesti
  7. valitaan rahastonhoitaja, jäsenrekisterinhoitaja ja muut toimihenkilöt
  8. valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja
  9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tervetuloa kaikki jäsenet!