Aika: 21.3.2018 klo 18.00
Paikka: Ravintola Rosso, Hakaniemi, Ympyrätalo
Siltasaarenkatu 18-20, 00530 Helsinki

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouksen jälkeen palkitsemme vuoden 2017 kissat -kilpailun voittajat. Palkitsemme 3 parasta jokaisessa luokassa.

Tervetuloa!