1. Rekisterin pitäjä

InCat Suomi ry
Yhdistysrekisterinumero: 183824

Jäsenrekisterinhoitaja:
Minna Rautiainen, Sahatie 1 A 1, 47400 KAUSALA
Puh.  044-3249967
jasenrekisteri@incat.fi
Järjestelmän ylläpitäjä / hallituksen puheenjohtaja:
Anne-Maj Ahokas
Kuoppamäki 2
02300 ESPOO
040-5476990 pj@incat.fi
Järjestelmän ylläpitäjä / hallituksen sihteeri:
Merja Niemelä
Pietarinmäentie 7 as 3
01800 KLAUKKALA
044-5525455 sihteeri@incat.fi

2. Rekisterin tarkoitus

Yhdistyksen jäsentietojen ylläpito, jäsenhakemusten käsittely ja kasvattaja-, siitosuros-, pentuvälitys- ja yhteystietojen ilmoittaminen yhdistyksen www-sivuilla.

3. Rekisterin tietosisältö

  • Jäsenhakemuksessa täytettävät yhteystiedot, kotisivujen osoite ja henkilön omistamia lemmikkieläimiä koskevat tiedot.
  • Jäsenhakemuksen käsittelyyn liittyvät tiedot: käsittelyvaihe sekä yhdistyksen jäsenistön esittämät kannanotot jäsenyyden hyväksymisestä.
  • Jäsenen yhteystiedot sekä tietoja kissaroduista, joita henkilö omistaa / kasvattaa. Pakollisia tietoja ovat postiosoite ja kotipaikka (joka yhdistysrekisterilain mukaan on oltava tiedossa jokaisen jäsenen osalta).
  • Jäsenmaksujen ja muiden jäsenen maksamien palveluiden voimassaoloajat ja niihin liittyvät muut tiedot (mukaan lukien Suomen Kissaliitolle välitettävät tiedot jäsenyydestä) sekä tietoihin tehdyt muutokset
  • Jäsenen omistamaan kasvattajanimeen, siitosuroksiin tai tarjolla oleviin pentueisiin liittyviä tietoja, joiden käsittelystä yhdistyksen jäsen itse huolehtii.

4. Tietojen näkyvyys ja ylläpito ja tietojen suojauksen periaatteet

Jäsenhakemuksen täyttää henkilö, joka hakee yhdistyksen jäsenyyttä. Tiedot eivät ole pakollisia. Jäsenhakemuksessa annetut tiedot ja jäsenhakemuksen käsittelyvaihe ovat yhdistyksen jäsenten nähtävillä jäsenhakemuksen käsittelyn ajan. Jäsenhakemuksen käsittelyn aikana jäsenistöllä on mahdollisuus ilmoittaa jäsenhakemukseen liittyviä kannanottoja, jotka ovat ainoastaan jäsenrekisterinhoitajan ja hallituksen jäsenten luettavissa.

Yhdistyksen jäsen voi halutessaan tarkistaa ja muuttaa kaikkia omia yhteys- ja kissaharrastukseen liittyviä tietoja sekä määrittää tietojen julkisuuden. Yhdistyksen jäsenen itsensä julkiseksi määrittämät tiedot ovat kaikkien jäsenten nähtävillä sekä julkisesti nähtävillä niillä sivuilla, joissa yhteystietoja esitetään.

Kaikki rekisterin tiedot ovat yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajan, hallituksen jäsenten sekä tietojärjestelmän ylläpitäjien nähtävillä ja ylläpidettävissä. Henkilön voi poistaa järjestelmästä järjestelmän ylläpitäjä, joka huolehtii yhdistyksestä eronneiden henkilöiden poistamisesta jäsenen erottua yhdistyksen jäsenyydestä. Henkilön tietosisältö (pakollisia tietoja ja jäsenyyteen liittyviä tietoja lukuun ottamatta) on henkilön itsensä määriteltävissä.

Tiedot säilytetään atk-järjestelmässä, joka sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan laitteistolla, palosuojatussa, lukitussa tilassa, johon pääsy on vain palveluntarjoajan nimeämillä atk-järjestelmän hoidosta vastaavilla henkilöillä. Tiedot varmistetaan säännöllisesti. Järjestelmää käytetään Internet-yhteyksien kautta ja järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjät on jaettu erilaisiin ryhmiin ja käyttöoikeudet tietoihin määräytyvät ryhmän perusteella. Käyttöoikeuksien myöntämisestä ja ryhmän oikeuksien määrittämisestä vastaavat järjestelmän ylläpitäjät sekä osittain jäsenrekisterinhoitaja.

5. Tietojen luovuttaminen

Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja Suomen Kissaliiton jäsenlehden postitusta sekä Kissaliiton jäsenyhdistysten jäsenmäärän tarkistusta varten. Vuoden 2008 Syysliittokokouksen päätöksen mukaan jäsenlistaukset tulee toimittaa Suomen Kissaliitolle määräajoin.

Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja muuhun tarkoitukseen.