InCat Suomi ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika            19.3.2019 klo 18.30

Paikka           Ravintola Rosso, Hakaniemi, Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20, 00530 Helsinki

 

Käsiteltävät asiat:

 

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouksen jälkeen jaetaan Vuoden Kissa 2018 palkinnot 3 parhaalle.

Tervetuloa jäsenet!