NÄYTTEILLEASETTAJAN VASTUU

Ilmoittaessasi kissaa näyttelyyn huomioithan seuraavat asiat:

Näyttelymaksut tulee maksaa oikealla viitteellä

Omakissan kautta näyttelyyn ilmoittauduttaessa, antaa ohjelma molemmille päiville oman maksun omalla viitenumerolla. Maksut hyväksytään automaattisesti viitenumeroiden perusteella. Jos viitenumeroa tai maksun summaa muutetaan, ei maksu tule hyväksytyksi viiteajossa ja ilmoittautuminen voidaan hylätä.

Ulkomaiset sertifikaatit tulee ilmoittaa Omakissaan

Ulkomainen näyttelytulos tulee ilmoittaa Omakissan muutospyynnöt-sivulla. Liitteeksi tarvitaan sähköinen kopio sertifikaatista. Lisätietoja osoitteessa: http://omakissatuki.kissaliitto.fi/ulkomaiset-tulokset/

Kissan muutospyynnöt sivulla näkyy kun tieto on hyväksytty. Huomioithan, että mikäli kissa valmistuu uuteen titteliin sen jälkeen kun olet ilmoittanut sen näyttelyyn, tulee luokkamuutos tehdä järjestävän yhdistyksen näyttelysihteerille erikseen, vaikka titteli Omakissassa näkyisikin vahvistettuna.

Kissan kastrointi/sterilointipäivän ilmoittaminen

Omakissaan tulee ilmoittaa kissan kastrointi/sterilisointipäivä. Ilmoitus tehdään kissan muutospyynnöt sivulla. Jatkossa järjestelmä ehdottaa oikeaa kastraattiluokkaa uusissa näyttelyilmoittautumisissa. Ennen kastrointi/sterilointipäivän ilmoittamista tehtyihin näyttelyilmoittautumisiin luokka ei automaattisesti muutu, vaan ilmoitukset on tehtävä suoraan kyseisen näyttelyn näyttelysihteerille.

Kilpailuluokan tarkastaminen

Kissan kilpaileminen oikeassa luokassa on omistajan vastuulla. Kissan ajantasaisen luokan omistaja voi tarkistaa Omakissasta. Lisäksi tulee muistaa, että luokka on syytä tarkistaa aina myös arvostelusetelistä ja diplomista näyttelyn aikana.

Näyttelyilmoittautumisen tilan seuraaminen

Kissan omistajan pitää seurata ilmoittautumisen tilaa näyttelyt-kohdasta. Klikkaamalla kyseistä näyttelyä avautuu alle ilmoitettujen kissan/kissojen tiedot. Kohdassa lukee hyväksytty kun kissasi on hyväksytty näyttelyyn.

Kissan kilpaileminen useammassa luokassa

Mikäli olet ilmoittamassa samaa kissaa normaaliluokan lisäksi veteraani- tai tarkistusluokkiin, tulee niistä tehdä erilliset ilmoittautumisensa. Ilmoittautuminen näihin luokkiin tapahtuu samaan tapaan kuin kissan ilmoittaminen näyttelyyn – tuotetta valittaessa valitaan veteraani- tai tarkistusluokka.