TIEDOTE YHDISTYKSILLE JANÄYTTEILLEASETTAJILLE

Liittokokouksessa 22.10.2016 hyväksyttiin 1.1.2017 voimaantuleva sääntömuutos:

1.15 Näyttelyluettelon kissat

Kissaliitto [Kissojen tulee olla näyttelypaikalla näyttelyn päättymiseen asti. Kissan aikaisempaan poisviemiseen on anottava kirjallisesti lupa näyttelyjohdolta ennen arvostelun alkua. Mikäli poistumislupaa on haettu, kissa ei voi osallistua tuomarin paras valintaan. Lupa myönnetään vain hyvin perustellusta syystä. Luvattomasta poisviemisestä seuraa 6 kk:n näyttelykielto, mikäli näytteilleasettaja ei esitä hyväksyttävää syytä kissan poissaololle 14 vrk:n kuluessa selvityspyynnöstä. Näyttelyn juryn on todettava jo näyttelyssä kissan luvaton poisvienti. Jos epäillään kissan sairastuneen, paikalle kutsutaan eläinlääkäri, joka voi myöntää poistumisluvan myös näyttelypäivän aikana. Järjestävä yhdistys toimittaa eläinlääkärin myöntämien poistumislupien jäljennökset Kissaliitolle. Vain äkillisestä ja pakottavasta syystä voi poistumislupaa anoa kirjallisesti näyttelypäivän aikana.]

Säännön soveltaminen käytännössä:

NÄYTTEILLEASETTAJA:

Mikäli anot kissallesi poistumislupaa näyttelystä, se ei voi osallistua tuomarin paras -valintaan.

YHDISTYKSET:

Yhdistysten on seurattava kissojen poistumislupia. Kissoista, joille on anottu poistumislupaa, tehdään heti arvostelujen alettua lista, joka jaetaan tuomareille ja assistenteille. Sihteeristö/Pääassistentti tarkistaa ennen paneelin alkua, että nominoituna ei ole kissaa, jolle on haettu poistumislupa. Mikäli paneelissa on kissa, jolle on haettu poistumislupa, voidaan sen näyttelytulos hylätä.