InCat Suomi ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika:           17.03.2020 klo 18.30

Paikka:       Ravintola Memphis (ent. Rosso), Hakaniemi, Ympyrätalo,  Siltasaarenkatu 18-20, 00530 Helsinki

Asialista:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouksen jälkeen palkitaan InCatin vuoden 2019 kissakisan parhaat!

Tervetuloa kaikki jäsenet!