Kissat määritellään yleensä väreittäin, jopa saman värin eri kuvioinnit eri ryhmissä, tosin joillain roduilla kaikki kissat arvostellaan samassa ryhmässä, koska vain yksi väri on sallittu (esim. Venäjänsininen tai Korat), Turkkilaisella vanilla samassa väriryhmässä arvostellaan sekä kuviottomat että kuviolliset samanväriset kissat.

Cornish rexille, Devon rexeille ja German rexille on määritelty väriryhmät, samoin Maine coonille, Norjalaiselle metsäkissalle, Siperiankissalle ja Turkkilainen angoralle on määritelty oma väriryhmäjaottelu, joiden perusteella ne arvostellaan väriryhmittäin. Myös sfinxillä, don sfinxillä ja peterbaldilla on oma ryhmäjako näyttelyssä, sekä myös Burmillalla on omansa.

Tabbyt käsittävät kaikki agoutikuvioinnit: klassinen tabby, tiikeri, täplikäs, ticked tabby, shell ja shaded.

Cornish, Devon ja German Rexin väriryhmät:

1 musta, sininen, suklaa, lila, kaneli ja beige sekä näiden savumuunnokset
2 ryhmän 1 värit valkolaikkuina
3 punainen, creme, kilpikonnat ja näiden hopea- ja savumuunnokset, puna- ja creme- ja kilpikonnagoldenit ja golden agoutit sekä punaisen, cremen ja kilpikonnien agoutimuunnokset
4 ryhmän 3 värit valkolaikkuina
5 ryhmän 1 agouti-, hopea ja goldenmuunnokset
6 ryhmän 5 värit valkolaikkuina
7 kaikki naamioväriset (himalaja, tonkineesi- ja burmanaamiot) sekä näiden agouti-, hopea ja goldenmuunnokset
8 ryhmän 7 värit valkolaikkuina
9 valkoiset

Maine coonin, Norjalaisen metsäkissan, Siperian kissan ja Turkkilaisen angoran väriryhmät:

1 musta ja sininen ja NFO amber ja vaalea amber
2 ryhmän 1 värit valkolaikkuina
3 Musta- (ruskea) ja sinitabbyt, goldenit, NFO amber ja vaalea amber tabbyt
4 ryhmän 3 värit valkolaikkuina
5 punainen ja creme, puna- ja cremetabbyt, kilpikonna ja sinikilpikonna sekä kilpikonnaruskeatabbyt ja kilpikonnasinitabbyt, kilpikonnagoldenit, NFO amber kilpikonna ja vaalea kilpikonna sekä näiden tabbyt
6 Ryhmän 5 värit valkolaikkuina
7 Kaikki hopeamuunnokset
8 Ryhmän 7 värit valkolaikkuina
9 valkoinen

American curlin väriryhmät:

1 musta, sininen, suklaa, lila, kaneli ja beige
2 ryhmän 1 värit valkolaikkuina
3 Musta- (ruskea), sini-, suklaa-, lila-, kaneli- ja beigetabbyt sekä goldenit
4 ryhmän 3 värit valkolaikkuina
5 punainen ja creme, puna- ja cremetabbyt, puna- ja cremegoldenit, kaikki kilpikonna- ja kilpikonnatabbyvärit sekä kaikki kilpikonnagoldenit
6 Ryhmän 5 värit valkolaikkuina
7 Kaikki hopeamuunnokset
8 Ryhmän 7 värit valkolaikkuina
9 valkoinen
10 naamiovärit
11 ryhmän 10 värit valkolaikkuina

 

 

Sfinxin, don sfinxin ja peterbaldin väriryhmät:

1 musta, sininen, suklaa, lila, kaneli, beige ja valkoinen sekä näiden agoutimuunnokset
2 ryhmän 1 värit valkolaikkuina
3 punainen, creme, kilpikonnat ja näiden agoutimuunnokset
4 ryhmän 3 värit valkolaikkuina
5 kaikki naamiovärit

 

 

Burmillan väriryhmät:

1 musta, sininen, suklaa, lila, kaneli, beige hopea shaded musta, sininen, suklaa, lila kaneli, beige hopea shell
2 punainen, creme, kilpikonna, sinikilpikonna, suklaakilpikonna, lilakilpikonna, kanelikilpikonna, beigekilpikonna shaded punainen, creme, kilpikonna, sinikilpikonna, suklaakilpikonna, lilakilpikonna, kanelikilpikonna, beigekilpikonna shell