Näitä ohjeita noudatetaan niissä näyttelyissä, joissa omistajat saavat itse esittää kissansa arvostelussa.
1. Kissan omistajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä (jäljempänä näytteilleasettaja) on oikeus esittää itse kissansa arvostelussa niissä näyttelyissä, joissa tästä on erikseen ilmoitettu. Kissan esittäjän tulee olla yli 16-vuotias.
2. Assistentit organisoivat tuomarin antamien ohjeiden mukaan kissojen arvostelujärjestyksen.
3. Näytteilleasettajan velvollisuus on huolehtia siitä, että kissa tuodaan oikea numerolappu kaulassaan ja ajallaan arvosteltavaksi. Muussa tapauksessa assistentit huolehtivat kissan tuomisesta arvosteluun ja sen esittämisestä arvostelun aikana.
4. Mikäli tuomari on jo aloittanut kissan arvostelun, omistaja ei voi tulla assistentin tilalle.
5. Riippumatta siitä onko kissa merkitty yhden vai useamman omistajan nimiin, arvostelutiloissa on assistenttien lisäksi sallittua vain yhden henkilön läsnäolo kissaa esittäessään.
6. Näytteilleasettaja ei saa puhutella tuomaria ennen arvostelua eikä sen aikana. Tuomarin esittämiin kysymyksiin saa vastata.
7. Tuomari voi pyytää assistenttia esittämään kissan.
8. Näytteilleasettaja saa esittää kissan laatuarvostelussa ja, mikäli tuomari sen sallii, myös ”värin paras”- ja ”tuomarin paras”- valinnoissa. Assistentit esittelevät kissat paneelissa.