Täytä lomake selkeästi ja täydennä kaikki kohdat. Kannattaa myös ottaa kissan rekisterikirja esille ennen kuin alat täyttää lomaketta, sillä monet tarvitsemasi tiedot löytyvät rekisterikirjasta.
Näyttelyilmoittautumislomake on viimeksi päivitetty 13.12.2007, tätä vanhemmilla lomakkeilla ei pidä ilmoittautua näyttelyyn.
Järjestävä yhdistys: Tähän kirjoitetaan yhdistys (lyhenne riittää), jonka näyttelyyn olet kissaasi ilmoittamassa. Tieto löytyy näyttelykutsusta.
Paikka: Paikkakunta, jolla näyttely järjestetään. Tieto löytyy näyttelykutsusta.
Näyttelyn päivämäärä: Päivä, jolloin näyttely järjestetään. Tämäkin tieto löytyy näyttelykutsusta. Muistathan, että lauantaille ja sunnuntaille täytyy täyttää oma lomake. Samalla lomakkeella voi ilmoittautua vain yhdelle päivälle.
Uros / Naaras: Tämä tarkoittaa kissasi sukupuolta. Rasti oikeaan ruutuun. Tieto löytyy rekisterikirjasta.Tarpeen vaatiessa esim kotikissan kyseessä ollessa voidaan myös tarkistaa katsomalla kissan hännän alle. Muuttumaton tieto.
Luokka: Tämä tarkoittaa luokkaa, johon kissa ilmoitetaan näyttelyyn. Kissa täytyy ilmoittaa siihen luokkaan, johon se ilmoittautumishetkellä kuuluu. Et voi siis etukäteen ilmoittaa kissaa seuraavaan luokkaan, johon se ei vielä kuulu, vaikka olisit varma, että kissasi valmistuu ennen näyttelyä. Pentu- ja nuorten luokissa kissa ilmoitetaan siihen luokkaan mihin se ikänsä puolesta näyttelypäivänä kuuluu.
Luokat on numeroitu 1-12. Käytössä ovat myös noviisiluokka 13a ja tarkistusluokat 13b, 13c ja 13d sekä siitosluokka 15 ja veteraaniluokka 17. Kotikissat ilmoitetaan aina luokkaan 14 iästä riippumatta. Tieto ilmoitetaan numerolla. Tieto näyttelyluokasta löytyy mm. viimeisimmästä arvostelusetelistä. Jos olet ilmoittamassa kissaasi sekä normaaliin kilpailuluokkaan, että veteraaniluokkaan, täytä kaksi ilmoittautumislomaketta (kummallekin luokalle omansa).
Kissan tiedot
Tittelit: Tähän merkitään kissan saavuttama korkein titteli ilmoittautumislomakkeen täyttämishetkellä. Pentu- ja nuortenluokkien kissoilla ei ole yleensä titteleitä (ellet sitten satu omistamaan World-, Scandinavian tai Junior Winneriä), eikä luokan 9 kissoilla. Luokan 10 kissoilla (eli leikatuilla) voi tietenkin olla leikkaamattomana ansaittu titteli. Tieto löytyy myös viimeisimmästä arvostelusetelistä, sillä mikäli kissasi on valmistunut viime näyttelyssä, siitä on yleensä maininta setelissä (lyhenteet CH, PR, IC, IP, GIC, GIP, SC ja SP) ja silloin se osallistuu seuraavassa näyttelyssä ylempään luokkaan.
Muistathan myös ilmoittaa oman yhdistyksesi sihteerille tai muulle yhdistyksesi ilmoittamalle henkilölletiedon kissasi valmistumisesta. Hän toimittaa tiedon eteenpäin rotukirjaajalle, joka täydentää tiedon Kissaliiton kissarekisteriin.
Kissan nimi: Tähän kirjoitetan kissan virallinen nimi. Tieto löytyy rekisterikirjasta. Muuttumaton tieto. Kissan nimen perään merkitään sen mahdollisesti saavuttamat Junior Winner (JW)-, Distinguished Variety Merit- (DVM), Distinguished Show Merit- (DSM) tai Distinguished Merit (DM) –tittelit. Mahdolliset Scandinavian Winner (SW)- ja World Winner-tittelit tulevat kissan nimen eteen vuosiluvun kera, esim. WW08.
Rekisterinumero: Kissan rekisterinumero Suomen Kissaliiton rekisterissä. Rekisterinumero alkaa aina lyhenteellä SRK. Tämän jälkeen siinä on joko lyhenne LO tai RX ja tämän perässä numerosarja. Tieto löytyy rekisterikirjasta. Muuttumaton tieto. Pennun voi ilmoittaa näyttelyyn, mikäli pennun/pentueen rkisteröinti on toimitettu jo omalle ydistykselle, tällöin merkitse tähän kohtaan ”rekisteröinti kesken”. Rekisterinumero pitää ilmoittaa näyttelysihteerille heti, kun se on saatu, kuitenkin viimeistään näyttelypäivän aamuna sihteeristöön. Muutoin kissa ei voi kilpailla. Myös ulkomailta Suomeen tuodun FIFé-rekisteröity kissa (esim SVERAK), kissan voi ilmoittaa näyttelyyn käyttämällä tuontiman antamaa rekisteröintunumeroa.
EMS-koodi: Tämä on kansainvälinen koodi, joka määrittelee kissojen rodun ja värin lyhyesti. EMS-koodi muodostuu kolmikirjaimisesta rotulyhenteestä ja sen jälkeen olevasta värikoodista ja mahdollisesta numerosarjasta, joka määrittelee kissan turkin kuvioinnin, hännän pituuden tai silmien värin. EMS-koodi tulee mainita kokonaisuudessaan. Tieto löytyy kissan rekisterikirjasta. Huomioi – kissan väri voi muuttua siitä, minä kasvattaja sen rekisteröi, sillä osa väreistä ja kuvioista vaatii aikaa kehittyäkseen. Kissan väri on vaikea sanoa varmaksi kissan ollessa pentu, silloin kun kasvattaja rekisteröi kissan. Kasvattaja voi muuttaa kissan värin 10 kk ikään saakka ilmoittamalla tiedon rotukirjaajalle. Värin voi näyttelyssä tarkistuttaa tarkistusluokassa, jolloin kaksi tuomaria kertoo kissalle oikean luokan. Aikuisena kissalla yleensä muuttumaton tieto.
Ryhmä*: Ryhmäjako koskee ainoastaan maine cooneja, norjalaisia metsäkissoja, siperian kissoja, turkkilaisia angoroita, american curleja, sfinxejä ja rex-rotuja sekä burmillaa, peterbaldeja ja don sfinksejä. Ainoastaan näiden rotujen omistajat täydentävät tämän kohdan. Ryhmäjako tehdään väriryhmien mukaisesti, jolloin tietyn väriset kissat arvostellaan yhtenä ryhmänä. Ryhmä merkitään roomalaisin numeroin I – XI.
Mikrosirunumero: Suomen Kissaliiton alaisiin näyttelyihin osallistuvilla yli 10 kuukauden ikäisillä (näyttelypäivänä) kissoilla pitää olla mikrosiru. Numero alkaa yleensä 9851- tai 2460- ja siinä on 15 numeroa. Löydät sen joko rekisterikirjasta tai erillisestä mikrosirutodistuksesta. Jos kissallasi ei ole vielä mikrosirua, pitää se hankkia näyttelypäivään mennessä. Näyttelyn järjestäjä tutkii kissojen mikrosiruja aamun eläinlääkärintarkastuksessa pistokokein.
Rotu: Kissan rodun nimi suomeksi kirjoitettuna (esim. burma), ei EMS-koodilla ilmoitettuna. Tieto löytyy rekisterikirjasta. Muuttumaton tieto.
Väri: kissan väri suomeksi kirjoitettuna (esim. punainen), ei EMS-koodilla ilmoitettuna. Tieto on muuttumaton ja löytyy rekisterikirjasta. Tarkempia tietoja EMS-koodi kohdasta.
Syntymäaika: Kissan syntymäaika. Löytyy rekisterikirjasta. Muuttumaton tieto.
Kasvattaja: Kissan kasvattajan nimi sekä mikäli hän on ulkomaalainen, on hyvä mainita hänen kotimaansa. Muuttumaton tieto.
Kissan isän ja emon tiedot: Tittelit voivat muuttua, mutta nimet, rekisterinumerot ja EMS-koodit pysyvät aina samana. Tiedot löytyvät oman kissasi rekisterikirjasta.
Omistaja(t) sekä yhteystiedot: Tähän kohtaan merkitään kissan omistajan/omistajien nimi ja yhteystiedot. Omistajalla tarkoitetaan henkilöä tai henkilöitä, joiden nimissä kissa on Kissaliiton rekisterissä. Osoite on erittäin tärkeä, koska siihen lähetetään vahvistuskirje. Jos vahvistuskirje halutaan muuhun, kuin kissan virallisen omistajan osoitteeseen, on tähän kohtaan kirjoitettava c/o ja sen henkilön nimi ja osoite, jolle vahvistuskirjeen halutaan menevän.
Yhdistys: Tähän kirjoitetaan se yhdistys, jonka jäsen olet. Nimen lyhenne riittää. Jäsenmaksu maksetaan yleensä vuoden alussa ja kuitti kannattaa säilyttää myöhempää käyttöä varten. Mikäli olet juuri liittynyt jäseneksi, kannattaa kopio jäsenmaksukuitista liittää mukaan ilmoittautumiseen. Kestää oman aikansa ennen, kuin uusien jäsenten tiedot päivittyvät yhdistyksesi jäsenrekisteriin. Näyttelyn järjestävän yhdistyksen näyttelysihteeri tarkastaa jäsentiedot omasta yhdistyksestäsi ennen näyttelyä.
Samaan häkkiin muita kissoja: Tämä tarkoittaa sitä, että haluat kissan kanssa samaan häkkiin toisen kissan. Käytännössä saat laittaa kaksi aikuista kissaa samaan häkkiin. Muussa tapauksessa ano kaksoishäkkiä. Rasti ruutuun ja toimi seuraavan kohdan ohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaksoishäkkejä ei ole saatavilla joka näyttelyssä.
Haluan kaksoishäkin (väh. 3 kissaa): Rasti ruutuun jos haluat kissoillesi häkin, johon voit laittaa vähintään kolme näyttelyyn ilmoittamaasi kissaa. Yhdelle tai kahdelle kissalle kaksoishäkkiä ei saa. Jos haluat kaksoishäkin, niin rasti ruutuun ja vasemmalla olevaan nimi ja EMS- tietokohtaan kirjoitat kahden muun samaan häkkiin tulevan kissan tiedot, jotta näyttelypäällikkö osaa varata oikeille kissoille kaksoishäkin. Muistathan myös täydentää muista kissoista ilmoittautumislomakkeet. Huomaa myös, että kaksoishäkkejä ei ole saatavilla joka näyttelyssä.
Minulla on oma näyttelyhäkki: Jos sinulla on oma häkki, joka täyttää lomakkeessa mainitut FIFen vähimmäismitat (50x50x50cm), mutta ei ylitä kissallesi varatun häkkipaikan kokoa (normaalisti 65x65x56 cm), rastita tämä kohta, jotta näyttelyn järjestäjä osaa varautua ja jättää häkkipaikaltasi pois näyttelyn järjestäjän häkin. Muistathan, että omankin häkin pitää olla turvallinen ja kissan pitää myös näkyä sieltä. Joissain näyttelyissä oman näyttelyhäkin tuovat on laitettu omaan riviinsä.
Valmistuminen ja sertit: Tähän kohtaan merkitään ne sertit, jotka kissa on saanut luokassa, johon se lomakkeella ilmoitetaan. Esimerkki: kissa on IC (International Champion) ja se kilpailee luokassa 5. Tähän kohtaan merkitään CAGCIB-sertit, jotka kissa on jo kerännyt luokassa 5. Jos sertejä on vain yhdestä kotimaasta, merkitään ne kaikki kohtaan Suomi. Jos sertejä on sekä kotimaasta että toisesta maasta, merkitään ne kohtiin Suomi ja Maa 2. Vastaavasti menetellään, jos sertejä on kolmesta eri maasta. Jos sertejä on useammasta, kuin kolmesta maasta, voidaan kolmannesta, neljännestä jne. maasta kerätyt sertit merkitä kaikki yhteenlaskettuna kohtaan Maa 3.
Sertin antaneita tuomareita ei merkitä lomakkeelle. Näyttelysäännöissä (kohta 4) on määritelty, kuinka monelta eri tuomarilta sertit tulee saada, jotta kissa saavuttaa tietyn tittelin. Esimerkki: luokissa 9 ja 10 vaaditaan kolme CAC- tai vastaavasti kolme CAP-sertiä kolmelta eri tuomarilta. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen kolmesta sertistä luokissa 9 ja 10 on saatava eri tuomarilta, jotta kissa valmistuisi. Kun huomaat vahvistuskirjeestä, että kissallesi on merkitty tuomari, jolta se on jo samassa luokassa saanut sertin, on sinun omistajana huolehdittava kontrasigneerauksesta. Kerro arvostelevalle tuomarille, että kissa tarvitsee kontran. Tuomari hakee sen toiselta saman kategorian oikeudet omaavalta tuomarilta näyttelyssä.
Tammikuussa 2007 tuli voimaan muutos FIFén näyttelysääntöjen kohtiin 4.4 ja 4.5., joissa määritellään miten valmistutaan luokissa 3-6. Aiemman käytännön rinnalle tuli toinen, vaihtoehtoinen tapa. Tähän viitataan lomakkeen kohdalla Valmistuminen . Vanha systeemi tarkoittaa ennen 1.1.2007 käytössä ollutta tapaa ja uusi systeemi vaihtoehtoista tapaa, joka tuli mahdolliseksi 1.1.2007 . Vanhan systeemin mukaan kissa valmistuu Grandiksi keräämällä 6 sertiä kolmesta eri maasta ja SC:ksi/SP:ksi keräämällä 9 sertiä kolmesta eri maasta. Uudessa systeemissä valmistutaan vähemmillä mailla, mutta suuremmalla määrällä sertejä. Grandiksi voi siis valmistua myös keräämällä 8 sertiä kahdesta eri maasta ja SC:ksi/SP:ksi keräämällä 11 sertiä kahdesta eri maasta.
Rastita tämä kohta silloin, kuin olet ilmoittamassa kissaa kotimaassa näyttelyyn, jossa se voi saavuttaa viimeisen seuraavaan titteliin oikeuttavan sertin. Joka näyttelyyn tätä kohtaa ei tarvitse täyttää.Tämä helpottaa näyttelysihteerin työtä. Ilmoittamistasi serteistä ei välttämättä käy ilmi, kumpaa tapaa käytät.
Kissanpentuja myytävänä: Jos sinulla on kissanpentuja myytävänä ja haluat siitä tiedon näyttelyluetteloon, laita rasti ruutuun. Huomaa myös, että kannattaa laittaa rasti myös kohtaan ”Yhteystietoni saa julkaista näyttelyluettelossa”. Muutoin yhteystietojasi ei löydy luettelosta.
Ilmoittaudun assistentiksi: Rasti ruutuun, jos haluat olla ns. tuomarin avustaja sekä arvostelutilanteessa että paneelissa. Muista perehtyä viimeistään tämän kohdan täytettyäsi assistentin ohjesääntöön, joka löytyy Kissaliiton nettisivuilta. Rastittamisen lisäksi sinun täytyy ilmoittaa oma syntymäaikasi ja vahvistaa lupauksesi omalla allekirjoituksellasi. Assistentithan saavat päivän työstään yleensä ruuan sekä korvauksen tai kissalleen yhden ilmaisen näyttelykerran. Pääassistentin yhteystiedot löytyvät yleensä näyttelykutsusta, jos sinulla on jotain kysyttävää. Assistentin pitää olla vähintään 16-vuotias.
Päiväys ja allekirjoitus: Tässä vakuutat antamasi tiedot oikeiksi ja vahvistat noudattavasi SRK:n ja FIFen sääntöjä, sekä annat luvan sienitestien ottamiseen, mikäli eläinlääkäri sellaisen haluaa näyttelyssä juuri sinun kissaltasi ottaa. Lisäksi vahvistat allekirjoituksellasi sen, että näyttelyn järjestävä yhdistys tarkistaa jäsenyytesi yhdistyksestä, jonka jäsen olet ilmoittanut olevasi.
Yhteystietoni saa julkaista näyttelyluettelossa: Jos et halua yhteystietojasi (osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta) näyttelyluetteloon, älä rastita tätä kohtaa. Nimesi julkaistaan luettelossa aina.
Lopuksi vielä tarkista, että kaikki kohdat on täytetty, allekirjoita lomake ja pistä se maksukuitin kanssa kirjekuoreen. Postita ilmoituslomake hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä näyttelykutsussa mainitulle näyttelysihteerille. Lomakkeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osoite löytyy kutsusta.