Kissanäyttelyt ovat tapahtuma, jota voi pitää kissaharrastuksen kohokohtana. Kissanäyttelyissä harrastajat tapaavat saman harrastuksen piirissä vaikuttavia tuttujaan ja voivat kuulostella kissamaailman tapahtumia. Samalla tutustutaan uusiin tulokkaisiin, niin ihmisiin kuin kissoihinkin. Samalla se on tilaisuus, jossa kissanpentua etsivät voivat tutustua koko kissamaailman valikoimiin.

Kissanäyttelyn tärkein osuus on kuitenkin kissojen arvostelu. Sitä kautta kissojen omistajat voivat vertailla kissojensa ominaisuuksia toisiin kissoihin, ja tätä tietoa käytetään hyväksi jalostustyössä. Toisaalta kissanäyttely, siinä missä mikä tahansa kilpailu, tuo pientä jännitystä ja vaihtelua arjen harmauteen.

Mitä kissanäyttelyssä sitten tapahtuu?

Eläinlääkärin tarkastus ja näyttelyyn tulo

Eläinlääkäri tarkistaa kissaa, assistentti tutkii rokotusten voimassa-oloa
Kissanäyttely alkaa eläinlääkärin tarkastuksesta, jonka käy jokainen kissa läpi ennen pääsyä näyttelyyn. Kissan tulee olla kaikin puolin terve, ei ainoastaan tarttuvien tautien vaan myös fyysisten ominaisuuksien osalta ja sillä tulee olla rokotukset kunnossa päästäkseen näyttelyyn.  Näyttelyyn osallistuvalta kissalta vaaditaan voimassaoleva kissarutto ja kissaflunssarokotus. Nykyään Suomessa ei enää vaadita rabiesrokotusta, mutta ulkomaille lähdettäessä kissa tarvitsee rabiesrokotuksen eri maiden säädösten mukaan. Rokotukset ovat yleensä vuoden voimassa ja kissarutto- ja kissaflunssarokotus tulee olla annettu vähintään 15 vrk ennen näyttelyä (koska tartuntariski on olemassa jonkin aikaa rokotuksen antamisen jälkeen).

Eläinlääkärin tarkastuksen jälkeen kissa saa numeron, jonka avulla kissa tunnistetaan näyttelyssä (tuomari ei todellakaan saa tietää kissasta aivan kaikkea, ainoastaan rodun, syntymäajan, sukupuolen ja luokan, johon kissa arvostelussa osallistuu) ja numeron avulla kissalle löytyy myös sille varattu näyttelyhäkki (poikkeuksena tästä ovat ne näyttelyt, joissa kissa voi sijoittua vapaasti mihin tahansa näyttelyhäkkiin, tosin tällainen tapa ei ole yleensä käytössä Suomessa).

Näyttelyhäkin sisustaminen onkin sitten seuraava tehtävä. Näyttelyhäkin sisustamisella on tarkoituksena paitsi tuoda kissa kauniisti esille, myös suojata kissaa toisten kissojen huomaamiselta ja mahdollisilta tarttuvilta taudeilta, jonka aiheuttajia saattaa löytyä muiden kissojen lisäksi myös häkeistä, jotka kiertävät yleensä näyttelystä toiseen. Kun häkki on saatu valmiiksi, voikin kissan päästää vähän jaloittelemaan häkkiinsä, onhan se kuitenkin aina suurempi kuin kuljetuskori, jolla kissa on näyttelyyn tuotu.

Tarkistusluokka

Arvostelut aloitetaan tarkistusluokalla. Tarkistusluokkaan voidaan ilmoittaa kissa, jonka värimääritykseen tai siitoskäyttöön omistajat haluavat lisävalaistusta. Aina kissanpennun värimääritys ei ole aivan yksinkertaista ja kasvattaja saattaa haluta tarkennuksen pennun värimääritykseen tai kissa on kehittyessään muuttunut väriltään sen verran, että se on rekisteröity virheelliseen väriryhmään.

Tarkistusluokassa kaksi tuomaria arvioi kissan niitä ominaisuuksia, joiden osalta kissasta halutaan lisätietoa. Kissa saattaa myös muuttaa väriryhmää, jonka perusteella kissat luokitellaan osittain arvosteluissa. Muutos huomioidaan jo saman päivän arvosteluissa, siksi päivä alkaa tarkistusluokalla.

Varsinainen arvostelu

Pitkäkarvaista kotikissaa arvostellaan

Jokaisen rotukissan varsinainen arvostelu alkaa laatuarvostelulla, jossa tuomari arvioi kuinka hyvin kissa vastaa kyseisen rodun rotumääritystä eli standardia. kotikissoilla ei ole standardia, joten heillä ei myöskään ole laatuarvostelua. Rotumäärityksessä on myös määritelty kuinka suuri painoarvo eri ominaisuuksilla on. Tuomari kirjoittaa myös arvostelusetelin, jossa hän kuvaa omaa näkemystään kissan ominaisuuksista, ja usein lisäksi selittää arvostellessaan oman näkemyksensä kissasta. Tarkemmin arvostelusetelin sisällöstä kohdassa Arvostelusetelin sisältö.

Tästä eteenpäin kissat kilpailevat keskenään ryhmissä erilaisissa vertailuarvosteluissa, joista ensimmäinen ja vertailuarvostelu, johon jokainen kissa osallistuu suoritetaan yleensä laatuarvostelun yhteydessä. Tämä kissamäärältään pienimmän vertailuarvostelun ryhmä muodostuu saman rodun saman värisistä (tai useilla roduilla saman väriryhmän) kissoista, jotka edustavat samaa sukupuolta ja ovat näyttelykokemukseltaan saman arvoisia, siis samassa luokassa (luokista enemmän kohdassa Näyttelyluokat ja tittelit). Ryhmän koko saattaa olla pienimmillään (ja melko usein onkin) vain yksi kissa, mutta sekin saa vertailuarvostelun, jossa tuomari määrittää samassa ryhmässä kilpailevien kissojen paremmuusjärjestyksen. Vertailuarvostelun tulos liitetään laatuarvostelun loppuun, eli kissa saa esim. merkinnän EX1, EX2, EX3 tai EX4 (jonka saavat kaikki ne, jotka paremmuusjärjestyksessä ovat neljäntenä tai sitä huonomman arvion saaneita, jos ryhmässä on enemmän kuin neljä kissaa).

Aikuisten kissojen osalta tuomari voi, mutta hänen ei ole pakko, myöntää sertifikaatin ryhmän parhaalle kissalle. Sertifikaatin myöntäminen määritellään siis erikseen myös ryhmän ainoalle kissalle, ja melko usein siis juuri tämä sertifikaatin myöntäminen on se kissan ensimmäinen vertailuarvostelu. Sertifikaatin nimi (ja myös sen pistearvo) määräytyy sen mukaan missä luokassa kissa kilpailee. Niistä tarkemmin kohdassa näyttelyluokat ja tittelit.

Värin parhaan valinta

Värin parhaan valinta suoritetaan myös useimmiten laatuarvostelun yhteydessä, jos näyttelyyn osallistuu vähintään kolme (3) saman rodun saman värin / väriryhmän edustajaa. Värin paras (VP tai BIV lyhenteenä)  valitaan erikseen pennuista, nuorista, aikuisista (leikkaamattomat kissat eri luokissa) ja kastraateista (kastroidut tai steriloidut kissat eri kastraattiluokissa), mikäli näistä ryhmistä löytyy kolme edustajaa. Jos riittävän montaa kissaa ei löydy jokaiseen ryhmään, yhdistetään ensin pennut ja nuoret, mahdollisesti ne vielä aikuisiin, mutta kastraatit kilpailevat aina omassa ryhmässään. Kovin usein ei kuitenkaan riittävän montaa saman väristä saman rodun edustajaa löydy, ja siten värin parhaan valinta on melko harvinaista.

Tuomarin parhaan valinta

tuomarin parhaan valinta

Arvosteltuaan kaikki saman kategorian kissat, tuomari valitsee arvostelemistaan saman kategorian kissoista (kategoriat esitelty kohdassa Kissojen ryhmittely) tuomarin parhaan (TP tai NOM) pennun, nuoren, aikuisen naaraan, aikuisen uroksen, kastraattinaaraan ja kastraattiuroksen. Tämä vertailu tapahtuu yleensä siten, että kissat haetaan uudelleen tuomarille vertailua varten ja usein tuomari valitsee jokaisesta rodusta omasta mielestään parhaan edustajan mukaan tuomarin parhaan valintaan. Osa tuomareista tosin tekee tätä valintaa jo laatuarvostelun yhteydessä, eikä siten välttämättä pyydä kaikkia kissoja tai välttämättä ketään kissaa tuomarin parhaan valintaan.

Tuomarin ei ole pakko valita Tuomarin parasta kissaa, mutta valinnan voi tehdä vaikka kissoja olisi vain yksi ryhmää kohden.

Tuomarin parhaan valinta on samalla tuomarin ehdotus kategorian parhaaksi kissaksi, ja tuomarin parhaat kissat aikanaan jatkavat kilpailua ns. paneelissa, joka järjestetään näyttelypäivän lopuksi, ja jossa siis kilpailevat eri tuomareitten parhaiksi valitsemat kissat keskenään.

Paneeli

Paneelissa valitaan eri tuomareitten parhaiksi valitsemista kissoista ne kaikkein parhaimmat kissat eli kategorian parhaat (KP, johon loppuun liitetään merkintä siitä onko paras pentu (KPP), nuori (KPN), aikuinen (KPA) vai kastraatti (KPK) tai BIS). Valinta tapahtuu siten, että kaikki kategoriaa arvostelleet tuomarit valitsevat omasta mielestään parhaan kissan kaikista paneelissa kilpailevista kissoista. Pennuista ja nuorista valitaan kategorian paras  riippumatta sukupuolesta, mutta aikuisten ja kastraattien osalta ensin valitaan paras naaras ja paras uros, ja sen jälkeen nämä kilpailevat keskenään, ja näistä parempi saa Kategorian parhaan aikuisen tai kastraatin arvon, ja toisesta tulee Paras vastakkainen sukupuoli (VSA / VSK, tai BOX).

Lisäksi paneelissa saatetaan valita Näyttelyn parhaat kissat, mutta tämä käytäntö on nykyään hyvin harvinainen. Jos kuitenkin kissa on saanut merkinnän NPA, NPK, NPN, NPP tai BOB, tarkoittavat nämä merkinnät näyttelyn parhaita kissoja.

Kotikissat näyttelyssä

Kotikissojen osalta arvostelu kulkee hieman toisella tavalla. Tuomari valitsee ensin vertailuarvosteluna parhaat lyhytkarvaiset uroksen ja naaraan ja parhaat pitkäkarvaiset uroksen ja naaraan. Näistä sitten paneelissa valitaan paras lyhytkarvainen kotikissa sekä paras pitkäkarvainen kotikissa. Näistä kahdesta valitaan sen jälkeen näyttelyn Paras Kotikissa ja Paras Vastakkainen Kotikissa.

Muut arvostelut

Näyttelyissä valitaan lisäksi parhaat  veteraanit. Veteraaniluokkaan kissa pääsee täytettyään 7 vuotta. Veteraanit valitaan kategorioittain.

Paneelin jälkeen lasketaan myös näyttelyn parhaat siitokissat. Nämä lasketaan näyttelyyn osallistuville kissoille (tai mahdollisesti vain siitosluokkaan osallistuville kissoille) heidän näyttelyyn osallistuneiden jälkeläisten tulosten perusteella, jos jälkeläisiä on vähintään kolme (3). Tulos lasketaan jälkeläisten saamien tulosten keskiarvona (jokaiselle arvostelulle on määritelty pistemäärä). Siitoskissat valitaan kategorioittain.

Samoin valitaan Paras kasvattaja, näyttelyyn osallistuvien kasvattien tulosten perusteella, jos kasvatteja on vähintään viisi (5). Myös kasvattaja valitaan kategorioittain, eli kasvatit samasta kategoriasta lasketaan mukaan ja sama kasvattaja voi olla mahdollisesti useamman kategorian kasvattajakilpailussa mukana.

Kissojen esittelyasennot vaihtelevat 

Kissojen esittelyasennot vaihtelevat
 
Joskus pitkä näyttelypäivä voi käydä hermoille
Pitkä näyttelypäivä voi
joskus käydä hermoille