1. Assistentiksi voi pyrkiä jokainen maansa liiton alaisen yhdistyksen 16 vuotta täyttänyt jäsen.
2. Assistentti ei voi kieltäytyä tehtävästään ilman pätevää syytä ja mahdollisesta esteestä on pyrittävä viipymättä ilmoittamaan kyseisen näyttelyn toimihenkilöille.
3. Poistettu 31.3.2001
4. Assistentti voi olla myös näytteillepanija, mutta mikäli hän työskentelee tuomarille, joka arvostelee myös hänen kissansa, on hänen poistuttava koko ajaksi, jolloin hänen kissansa on arvosteltavana. (Ei koske niitä näyttelyitä, joissa omistaja itse esittelee kissansa.)
5. Assistentin pääasiallinen tehtävä on kissojen kantaminen häkeistä arvosteltavaksi ja niiden esittäminen tuomarille. Assistentti ei saa osallistua arvosteluun eikä esittää mielipiteitä tai huomioita arvosteltavana olevista kissoista ellei tuomari sitä nimenomaan kysy. Sellaisissa näyttelyissä, joissa kissan omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö esittelee kissan, assistentti organisoi kissojen esittelyjärjestyksen.
6. Arvostelun aikana assistentin on käytettävä työtakkia tai esiliinaa ja huolehdittava siitä, että omat kädet, pöytä ja arvosteluhäkit desinfioidaan jokaisen arvosteltavan kissan välillä.
7. Mikäli kissa ei ole häkissään tai häkissä olevista kissoista ei ole pääteltävissä kunkin kissan osallistumisnumeroa, on asiasta tehtävä ilmoitus näyttelyn sihteeristöön, jolla ainoastaan on oikeus merkitä kissa poissaolevaksi. Jos omistaja itse haluaa vetää kissansa pois arvostelusta, sekin on hoidettava näyttelysihteeristön kautta ennen ko. luokan arvostelun alkua.
8. Tarpeettoman kovia otteita kissan käsittelyssä on aina vältettävä. Mikäli kissa osoittautuu hankalaksi käsiteltäväksi, sen voi laittaa arvosteluhäkkiin ja pyytää kissan omistajaa noutamaan se sieltä.
9. Assistentti ei saa ilmoittaa tuloksia näytteilleasettajille ellei tuomari sitä nimenomaan pyydä. Assistentti ei arvostelun aikana saa keskustella myöskään näytteilleasettajien tai yleisön kanssa eikä keskustella keskenään äänekkäästi.
10. Assistentit esittelevät kissat paneelissa. Siinä tapauksessa, että assistentin oma kissa on mukana parhaiden valinnassa, hän ei voi osallistua ko. ryhmän aikana.
11. Sekä kotimaassa että ulkomailla assistentti maksaa itse matka- ja majoituskulunsa. Näyttelyn järjestävän yhdistyksen on kuitenkin järjestettävä assistenttien ateriointi näyttelypäivänä. On suotavaa, että assistenteilla on voimassaoleva jäykkäkouristus-rokotus.

Arvostelun aikana sattuvien tapaturmien osalta huolehtii näyttelyn järjestävä yhdistys välittömän ensiavun antamisesta tai hankkimisesta, hoitokulut sekä tarpeellisesta jatkohoidosta. Lisäksi assistentti on oikeutettu saamaan näyttelyluettelon (ellei ole saanut sitä jo näytteilleasettajan ominaisuudessa).

12. Näiden SRK:n ohjesääntöjen lisäksi ovat voimassa myös FIFe:n assistentteja koskevat säännöt, joita on noudatettava.