Mitä kissanpito maksaa?

Kissanpidon kustannukset vuonna 2007

Miksi?

Haluamme selvittää, kuinka paljon kissojen pitoon ja kissaharrastukseen kuluu rahaa. Tämä tieto voi olla arvokas lisä teille kaikille, jotka suunnittelette kissanhankintaa sekä tietenkin kaikille teille, jotka harkitsette kissaharrastusta laajemmin, vaikkapa kasvatuksen aloittamista. Ja meille pidempään kissojen kanssa eläneillekin voi olla mielenkiintoista saada selvitettyä, kuinka ”rakkaasta” harrastuksesta oikeastaan onkaan kysymys. Sillä se on tosiasia, että kissanpito ja kissaharrastus ei ole ilmaista.

Miten?

Siksi osa yhdistyksemme jäsenistä on aloittanut kirjanpidon, jolla pyritään selvittämään todelliset kissanpidosta aiheutuvat kustannukset. Kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät, kuten kissojen lukumäärä, niiden käyttö näyttelyissä ja kasvatustoiminnassa, jopa asuinpaikka ja ruokailutottumukset (esim. kuinka suuri osuus ruuasta on teollista ruokaa, syövätkö kissat kuivamuonaa jne.) vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Saadaksemme mahdollisimman vertailukelpoista ja todellista tietoa mutta mahdollisimman vähällä ylimääräisellä rasitteella ja  haluamatta puuttua kenenkään toimintaan yksityiskohtaisesti, olemme sopineet seuraavista säännöistä:

1. Pyrimme huomioimaan kirjanpidossa realistisesti kaikki ne kustannukset, jotka aiheutuvat kissanpidosta tai kissaharrastukseen liittyvistä kuluista, eli kustannuksissa huomioidaan kaikki ne kulut, jotka aiheutuvat kissasta, mutta toisaalta kustannuksista jätetään pois sellaiset kulut, jotka joka tapauksessa tulisivat mukaan ihan normaalielämän puitteissa. Siten esimerkiksi näyttelymatkojen kustannuksiin ei oteta mukaan matkan aikana syötyjä aterioita tai muita näyttelyn ulkopuolella tulevia kustannuksia, mutta näyttelymatkasta aiheutuneet matkakulut, hotellimaksut jne. otetaan mukaan kustannuksiin siinä laajuudessa kuin ne aiheutuvat näyttelymatkasta.

2. Kustannukset viedään kirjanpitoon hankintahetken mukaisesti. Alussa tämä saattaa aiheuttaa jonkin asteista epätäsmällisyyttä kirjanpidossa, mutta vähitellen saamme vertailukelpoista tietoa. Tavoitteena on kuitenkin vain muodostaa suuntaa antavaa tietoa, joten pienet epätäsmällisyydet eivät aiheuttane merkittävää ongelmaa tiedon hyväksikäytölle.

3. Kustannukset kerätään yhteiseen tiedostoon kuukausittain kustannuserittäin jaoteltuina. Tiedot  julkaistaan keskimääräisinä arvoina, tosin seuraten jokaista kissataloutta erikseen, koska kustannusten muodostumiseen vaikuttavat niin monet tekijät.

Kustannusten jako erilaisiin kustannustyyppeihin
Kustannukset jaetaan eri kustannustyyppeihin seuraavien sääntöjen mukaisesti:

1. Ruokakustannukset sisältävät vain ruuan tai ruuanvalmistusta varten tarvittavien ruoka-aineitten kulut. Ruokakustannuksiin lisätään sellaiset vitamiini- tai hivenainehankinnat, jotka ovat välttämättömiä täysipainoisen ruokintaohjelman toteuttamiseksi, mutta tähän ryhmään ei merkitä erilaisia herkkupaloja tai muita kissan iloksi ostettuja tarvikkeita, ei myöskään ruuan valmistukseen tai tarjoiluun liittyviä tarvikkeita.

2. Hiekkakustannuksiin sisällytetään ainoastaan kissanhiekka, ei hiekkalaatikoita tai hiekkalaatikoiden kunnossapitoon liittyviä kuluja.

3. Eläinlääkärikuluihin kirjataan ne eläinlääkäri- ja lääkekulut, joita voidaan pitää perusterveydenhoitoon liittyvinä kuluina ja tulisivat hoidettavaksi vaikkei kissaa käytetä kasvatustoiminnassa tai näyttelyissä, kuten kissan rokotukset, madotukset ja sairaudenhoidosta aiheutuneet kulut. Sellaiset eläinlääkärikulut, jotka aiheutuvat kasvatuksesta, pyritään kirjaamaan kasvatuskustannuksiin ja näyttelyharrastuksesta aiheutuneet eläinlääkärikustannukset kirjataan näyttelykustannuksiin. Vakuutusmaksut ja vakuutusmaksuista saadut korvaukset eläinlääkärikuluista kirjataan erikseen.

4. Näyttelykulut jaetaan seuraaviin osa-alueisiin:
näyttelyilmoitusmaksut
matkakustannukset
näyttelymatkoihin liittyvät eläinlääkärikulut, mm. terveystodistukset ulkomaille suuntautuvilla näyttelymatkoilla sekä testit, jotka vaaditaan kissalle näyttelyyn pääsyä varten
muut näyttelyihin liittyvät kulut (esimerkiksi näyttelyverhot, kissashampoot jne. näyttelyihin valmistautumiseen liittyvät kulut)
5. Kasvatukseen liittyvät kustannukset jaetaan seuraaviin osa-alueisiin:
Kasvatukseen liittyvät eläinlääkärikulut: siitoskissojen astutusta varten ja kissanpentujen terveyden varmistamiseksi suoritettavat kissojen testaukset, mahdolliset tiineyden seurannasta tai tiineys- tai synnytysajan ongelmista johtuvat eläinlääkärikulut, kissanpentujen madotukset, rokotukset, terveystarkastukset jne.
Ruokintakulut: emon tiineysajasta johtuva erikoisruokinta sekä pentujen ruokinta
Muut pakolliset kulut: astutus- ja rekisteröintimaksut, astutusmatkoista aiheutuneet kulut jne.
Muut kulut: kulut, jotka aiheutuvat kasvatuksesta, mutta joita ei voi sijoittaa mihinkään edellämainituista kuluista
Kasvatuskissojen hankintakulut ja kasvatuksesta saadut tuotot (pentujen myyntihinnat ja astutusmaksut)
6. Muut tarvikkeet. Tähän kirjataan kaikki sellaiset kulut, jotka aiheutuvat kissoista, mutta jotka eivät kuulu edellä mainittuihin kustannuseriin. Tällaisia ovat vaikkapa kissan ruokailuvälineet tai hiekkalaatikot, herkkupalat, leikkikalut ja kiipeilytelineet, kuljetuslaatikot, kissayhdistysten jäsenmaksut jne.

Kirjanpitoon osallistuvat taloudet vuonna 2007

Talous A

Kissojen lukumäärä: Kissoja kotona 5,
1 kpl kastraattiuros, maatiainen
1 kpl tuleva kastraattinaaras, aby
3 kpl leikkaamattomia naaraita, aby, joista 1 puoliomistettu toisen
kasvattajan kanssa
1 kpl leikkaamaton kolli sijoituksessa, vain kasvatukseen liittyvät kulut
Asuinalue ja asumistyyppi: Helsinki, ostokset lähieläinkauppa, barffikauppa, barffiauto
Kerrostalossa, kissoille verkotettu parveke
Ruokinta: Barffausta, joskus eläinkaupan märkäruokaa ”varalla”
Taloudessa käytettävä kissanhiekka: Lindocat mikrohiekka, joskus muut mikrohiekat. Pikkupennuille
paakkuuntumaton
Näyttelyharrastus: Jonkun verran kun ei ole pentuja kotona
Kasvatus: Suunnitteilla 2 pentuetta vuodelle 2007

Talous B

Kissojen lukumäärä: 1 kastraattiuros, nyt 13kk ja 1 naaraspentu tullut jouluna 2006, ragdollrotuisia
Asuinalue ja asumistyyppi: Itä-Suomi, omakotitalossa maaseututaajamassa. Kissat sisäkissoja.Satunaista valjasulkoilua.
Ruokinta: Teollinen märkäruoka 100g pussit 3-4 pussia/vrk, eläinkaupan raksut koko ajan esillä. Lisäksi raakaliha, keitetty kala. Herkkuna katkaravut.
Taloudessa käytettävä kissanhiekka: Paakkuuntuva normaalihiekka, kulutus 1 kissalla 20kg / 7 vk. Vuoden alusta kulutus siis kasvaa ja käyttöön tulee toinen laatikko. Nyt käytössä myös mikrohiekka.
Näyttelyharrastus: 2006 käyty kahdessa näyttelyssä, vuonna 2007 pennun kanssa käydään ahkerammin.
Kasvatus: Toiveissa aloittaa kasvatus, kasvattajanimi ainakin haetaan vuoden 2007 aikana.

Talous C

Kissojen lukumäärä: Vuonna 2002 kissoja oli 3 (uroksia, heistä 2 kastraattia, brittejä), ja silloin tällöin tyttären kissoja kylässä.

Vuonna 2004 kissoja oli marraskuuhun asti neljä, mutta yksi kissoista piti aivokasvaimen takia lopettaa silloin :(. Jäljelle jäi yksi kastroitu ja kaksi kastroimatonta brittiurosta.

Vuosi 2007 alkaa 3:n kastraattiuroksen kanssa.

Asuinalue ja asumistyyppi: Itä-Suomi – keskikokoinen kaupunki.
Rivitaloasunto kaupungin laitamilla, kissat sisäkissoja, mutta tarkoitus olisi saada aikaan aitaus kissoille vihdoin tänä kesänä. Kaksi ulkoilee valjaissa lämpimänä aikana silloin tällöin.
Ruokinta: Vuonna 2002 ruoka koostui teollisesti valmistetusta kissanruuasta (100g pusseja Whiskas/Kitekat) pääasiassa, silloin tällöin tuoretta lihaa sekä kuivamuonasta, josta osa tuli näyttelypalkintoina.

Vuonna 2004 ruoan painopiste siirtyi yhä enemmän tuoreen märkäruoan puolelle ja raksujen syöntiä vähennettiin. Teollista märkäruokaa tarjottiin edelleen. Lisäksi kissat saivat Pirskattia ja Viacutan-suihketta kuureina ajoittain.

Vuosi 2007: Raksuista olen luopunut kokonaan. Kissat saavat aamiaiseksi tuoretta lihaa ”hiiren kokoisina” paloina, pääasiassa possunsydäntä, mutta myös naudan, broilerin tai poron suikaleita. Tällä pyrin antamaan hampaille töitä riittävästi. Toiseksi ateriaksi ne saavat Shebaa tai Kitekatia (100 g:n annospakkauksia).  Pirskatti ja Viacutan kuuriluonteisesti kuuluu edelleen ohjelmaan. Herkkupaloina saavat katkarapuja, kinkkuleikettä tms. hyvin harvoin.

Taloudessa käytettävä kissanhiekka: V. 2002 ja 2004 paakkuuntuva normaalihiekka (LindoCat).
Vuonna 2007 käytössä on Cat’s Best ÖkoPlus-hiekka.
Kissoilla 2 hiekkalaatikkoa käytössä ja hiekankulutus on noin 40 litraa/ 2-3 kk.

Näyttelyharrastus: Vuonna 2002 Kissojen kanssa käytiin ahkerasti näyttelyissä, ja jokainen kissoista kulki mukana näyttelyissä.

Vuonna 2004 kastraatit olivat jo ”uransa” lopettaneet. Leikkaamattomien kanssa käytiin edelleen näyttelyissä mutta harvemmin kuin aikaisemmin.

Vuonna 2007 vanhin veteraani-ikäinen kulkee silloin tällöin näyttelyissä, toinen saavuttaa veteraani-iän toukokuussa ja ainakin muutaman kerran lähtee mukaan silloin, nuorimman kanssa kuljetaan alkuvuodesta useammin.

Kasvatus: Vuonna 2002: Kasvatuskuluja tuli siitosuroksen omistuksen muodossa, mutta kulut ovat vähäiset kirjanpitohetkellä, koska ainoa siitosuroskäytössä oleva kolli on jo perustestattu.

Vuonna 2004: Vain yksi uros kävi kerran astutusreissulla.

Vuonna 2007: Kaikki kissat ovat kastraatteja, joten astutuksia ei tule. Suunnitelmissa oleva pentukaan ei ehdi siitosikään tänä vuonna.
Muuta: Olen aika yllättynyt, että kissoihin kului vuoden aikana niin paljon rahaa, vaikka tiesinkin, ettei tämä ihan ilmainen harrastus ole. Oli todella mielenkiintoista seurata tuota rahan kulumista.

Suurin menoerä olivat näyttelykulut. Vain helmikuussa ei ollut niitä. Yleensä olin liikkeellä kahden kissan kanssa, maailmannäyttelyssä oli mukana kaikki kolme ja kerran oli vain yksi kissa mukana. Ulkomailla kävin kaksi kertaa, Ruotsissa ja Venäjällä, ja kummassakin reissussa oli kaksi kissaa mukana. Niiden kustannuksia kasvatti se, että tyttäreni oli mukana ja maksoin hänenkin kulunsa. Hän on mukana lähes kaikilla näyttelymatkoilla ja kuluja aiheuttaa yleensäkin se, että haen hänet Hämeenlinnasta ja usein myös palautan takaisin, joten bensakuluihin tulee lisäkilometrejä näyttelypaikasta riippuen muutamia kymmeniä kilometrejä.

Ruokamenoihin tuli piikki niinä kuukausina, kun ostin ainoalle raksuja syövälle kissalle uuden satsin, joka sitten kestää useamman kuukauden. Tässä suhteessa myös näyttelyt tuovat ”tuloa”, kun sieltä saa raksuja palkinnoksi. Märkäruokaa syövien kissojeni ruokavalion muutin perusteellisesti. Aikaisemmin he söivät vain 100 g:n pusseja, mutta siirryin kevään aikana erilaisten lihasuikaleiden kautta possun sydämeen, mikä on nykyisen ruokavalion perusta. Kulut alenivat ja kissatkin ovat tyytyväisiä.

Lääkärikuluja ei ole kovin runsaasti ollut ja nekin pääasiassa rokotuksista aiheutuneita. Kissoillani ei ole vakuutusta (paitsi kotivakuutukseen sisältyvä odottamattoman tapaturmaisen kuoleman varalta oleva) eikä näiden vuosien aikana ole tuntunut sen tarvetta olevankaan. Olen säästänyt pitkän pennin, jota voin sitten tarvittaessa käyttää sairaskuluihin, kun/jos niitä alkaa tulla.

Vuosi 2004: Kokonaiskustannukset olivat suunnilleen samat kuin vuonna 2002, mutta menoerät muuttuivat jonkin verran. Näyttelykustannukset halpenivat selvästi, mutta muissa tuli sitten nousua. Ruokavalion muutos näkyi kohonneina ruokakuluina. Koska tätä loppuraporttia ei tullut tehtyä heti vuoden päättyessä, en muista asioita enää hyvin . 🙂

Vuonna 2007 tulee toivottavasti uusi pentu talouteen ja se tuo mukanaan lisäkustannuksia. Vanhin kissa on jo täyttänyt 10 vuotta ja vaikka se nyt onkin terve, voi valmistautua siihen, että kremppoja saattaa alkaa ilmetä. Näyttelykustannukset alenevat, koska kaksi kissoista on jo saavuttanut EP & EC-tittelit ja kolmaskin toivottavasti valmistuu alkuvuoden aikana. Ulkomaille ei ole enää pakko lähteä, jollei sitten mene pelkästään mielenkiinnon takia. Ja entistä useammin mukana on todennäköisesti vain yksi kissa. Mutta sen näkee sitten vuoden kuluessa.

Talous D

Kissojen lukumäärä: 2 somalirotuista ex-kollia (siis kastraatteja)
Asuinalue ja asumistyyppi: Pääkaupunkiseutu – ostokset yleensä Helsingistä
Rivitaloasunto.
Kissat sisäkissoja, kesäisin käydään valjailla aidatulla pihalla.
Ruokinta: Toiselle kissalle kelpaa vain tuoreruoka, toinen on kaikkiruokainen, lähinnä syö kuitenkin teollista ruokaa. Kerta-annospakkaukset ovat käytössä, koska isommista purkeista syödään vain kerran ja loppu jää syömättä.
Kuivamuonaa tarjolla kokoajan, mutta vain toinen syö sitä.
Taloudessa käytettävä kissanhiekka: Kompaktihiekka (EverClean lähinnä).
Näyttelyharrastus: On kissojen kohdalta ohi. Kerran käytiin veteraani luokassa (2006), mutta ei kissan mielestä ollut oikein kivaa, eli se siitä… Joten ainoastaan joskus esittelynäyttelyissä saatetaan käydä.

Kasvatus: Kasvatuskuluja ei ole (leikatut kissat)

Talous E

Kissojen lukumäärä: Kolme maatiaista: kastraattikolli ja kaksi leikkaamatonta naarasta, joita mahdollisesti käytetään hybridikasvatuksessa tai leikataan vuoden aikana. Yksi german rex -kasvatusemo kotona ja toinen sijoituksessa. Yksi sijoituspentu kotona. Suunnitelmissa ainakin germaaneille kummallekin pentue; mahdollisesti toisen kotikissanaaraan astutus german-kollilla, mikäli luvat saadaan.
Asuinalue ja asumistyyppi: Varsinais-Suomi, kahden aikuisen opiskelijatalous, rivitalokolmio; alakerta-asunto, suunnitelmissa kissatarhan rakentaminen seinustalle kesällä. Kissat ulkoilevat vain satunnaisesti valjaissa, eivät koskaan vapaina.
Ruokinta: Eläinkaupan teollinen kissan kuivamuona kasvattajasäkeissä, satunnaisesti kaupan märkäruokia ja nappuloita. Toiveissa mahdollisuus siirtyä enemmän käyttämään tuoreruokaa ja pakasteita. Jatkuvassa käytössä PlaqueOff -ravintolisä kaikille kissoille.
Taloudessa käytettävä kissanhiekka: Silikaattirakeet, satunnaisesti maissihiekka pennuille. Hiekkalaatikoita talosta
löytyy kaikkiaan tällä hetkellä 3 kpl, tulevaisuudessa 4-5.
Näyttelyharrastus: Tavoitteena aloittaa näyttelyissä käynnit aktiivisesti astutuksista ja pentutilanteesta riippuen heti tammikuussa germaaninaaraiden kanssa, mahdollisuuksien mukaan myös kastraattiuroksen kanssa.
Kasvatus: Kasvatus pyritään saamaan alkuun vuoden 2007 alussa virallisesti, joten kuluihin sisältyvät FIFé- sekä CFA-kasvatuksen aloituskustannukset investointeineen. Hankintalistalla ovat kasvattajanimet,
CFA-rekisteripaperit 2-3 kissalle, mahdollisesti siitoskollin haku Keski-Euroopasta tai Tanskasta kustannuksineen sekä ainakin yhden, todennäköisesti kahden tai jopa kolmen pentueen kustannukset ell-kuluineen, hoitokustannuksineen ja rekisteröintimaksuineen.
Muuta: Suunnitelmissa uuden kiipeilypuun osto (todennäköisesti jokin Deltta-malli), pari katollista hiekkalaatikkoa sekä mahdollisesti pentulaatikko tarvikkeineen.  Myös näyttelyverhot jne. luetaan kustannuksiin.

Talous F

Kissojen lukumäärä: 4, joista 3 kastraattiurosta, 1 leikkaamaton naaras. Joista 1 maatiainen ja 3 Maine Coonia.

Asuinalue ja asumistyyppi: Pirkanmaa, Tampere. Asumme kaksikerroksisessa rivitalossa ja kissat pääsevät ulkoilemaan lasitetulle terassille.

Ruokinta: Laadukas märkäruoka, raksut, liha ja kala. Ruokaa annetaan kolme kertaa päivässä, aamulla, päivällä ja illalla. Eniten syödään mm. Hill`s, RC, Nutro, Almo nature, kana, kalkkuna ja sei. Märkäruoka tilataan pääsääntöisesti netin kautta, lihat ostetaan lähikaupasta ja raksut eläintarvikeliikkeestä.

Taloudessa käytettävä kissanhiekka: Olemme vaihdelleen merkkejä, paakkuuntuvaa mikrohiekkaa yleensä. Taloudessa on kaksi hiekkalaatikkoa.
Näyttelyharrastus: 2007 vuonna kaksi kissoista tulee käymään näyttelyissä kotimaassa ja ulkomailla.

Kasvatus: 2007 vuodelle suunnitteilla kissalan ensimmäinen pentue kesälle/syksylle.

Talous G

Kissojen lukumäärä: 3 kotona asuvaa ja yksi naaras sijoitettuna alkaen kesäkuusta, kotona leikkamattomat aikuiset uros ja naaras venäjänsininen sekä kastraatti maatiaisnaaras

Asuinalue ja asumistyyppi: Kerrostalossa pääkaupunkiseudulla, lasitettu parveke, satunnaista valjasulkoilua

Ruokinta: Kolli syö pääasiassa vain raksuja (Hill’s, Royal Canin, Mastery), naarat syövät edellämainittujen raksujen lisäksi märkäruoka-annospusseja (pääasiassa Almo Nature, Animonda, Miamor, Schesir, Gimpet). Kaikki syövät silloin tällöin lihaa ja sisäelimiä sekä kalaa. Ruokaa ei ole esillä jatkuvasti, kastraatin ylipainon vuoksi. Venäjänsiniset syövät pääasiassa penturaksuja, koska varsinkin kolli on kovin laiha.

Taloudessa käytettävä kissanhiekka: mikrohiekat, pääasiassa Everclean

Näyttelyharrastus: venäjänsinisten kanssa kierrettiin vuonna 2006 ahkerasti näyttelyissä, tarkoitus jatkaa kollin kanssa ensimmäisen pentueen jälkeen, mahdollisen sijoituskissan kanssa myös

Kasvatus: ensimmäinen pentue on syntymässä tammikuussa 2007, tarkoitus sijoittaa naaras ja kasvattaa ehkä toinenkin pentue loppuvuonna kotona asuvilla kissoilla

Talous H

Kissojen lukumäärä: 1 turkkilainen angora, kastraattiuros
Asuinalue ja asumistyyppi: Pirkanmaa, kerrostalo. Sisäkissa,
satunnaista valjastelua.
Ruokinta: Kuivamuonaa aina tarjolla (Hill’s, Nutro ja Royal Canin)
lisäksi teollista märkäruokaa (Animonda, Schesir).
Taloudessa käytettävä kissanhiekka:  EverClean

Talous I

Kissojen lukumäärä: 2 maatiaista iältään 5v. ja 14v., 1 abessinialainen 2v., 1 kasvattikissa aby, joka asuu sijoituskodissaan

Asuinalue ja asumistyyppi: Lounais-Suomessa, keskusta-alueen puutalo. Kissat sisäkissoja, satunnaisesti vanhimman kissan kanssa valjasulkoilua.

Ruokinta: Kissat ruokitaan 3 kertaa päivässä, ei raksuja tarjolla vapaasti. Ruoka koostuu seuraavista 1/3 osa teollista purkkiruokaa, 1/3 osa kuivamuonaa ja 1/3 osa raakaravintoa. Purkkiruokana pääsääntöisesti Carnyn Animondaa ja Vomeja. Välillä Almo Naturea, ja kerran-kaksi kuukaudessa kissat saavat viettää illan hampurilaisella, eli eteen kannetaan Whiskasia tai Latzia. Kuivamuonana Acana ja Royal Canin. Raakaravintona kissat saavat lähinnä sikaa suikaleina ja jauhelihana, kanaa sen mitä suostuvat syömään ja samoin sydäntä. Lihat ostetaan yleensä ruokamarketeista. Välillä tilataan isompi erä eläimille tarkoitettuja lihoja eläinkaupasta (hevosta, kanansiipiä, possua, kanaa jne.).

Taloudessa käytettävä kissanhiekka: Super Carino. Hiekkalaatikoita 2 kpl.

Näyttelyharrastus: Ei tällä hetkellä kotona asuvien kissojen kanssa.

Kasvatus: Aloittava kasvattaja,  1-2 pentuetta vuodessa

Talous J

Kissojen lukumäärä: Kissoja on yhteensä neljä, joista yksi on leikkaamaton naaras, toinen leikkaamaton uros ja kaksi kastraattinaarasta.

Asuinalue ja asumistyyppi: Pääkaupunkiseudulla omakotitalossa. Kissat ovat tällä hetkellä täysin sisäkissoja, kesällä on tarkoitus rakentaa ulkoilutarha, johon kissoilla on vapaa kulku.

Ruokinta: Pääosin teollisesti valmistettua kissanruokaa, raakaa lihaa tarjotaan noin 1-2 kertaa viikossa. Naarailla on kuivamuonaa (Roayl Canin ja Eukanuba) aina tarjolla. Märkäruokaa annetaan 3 krt päivässä (100 gramman annospusseissa/pikkutölkeissä). Yleensä käytössä on eläinkaupan märkäruuat, silloin tällöin myös hyytelöpohjaiset markettiruuat, lähinnä Latz ja Pirkka.

Urokselle annetaan ruoka kolme kertaa päivässä, aamulla ja illalla kuivamuonaa, päivällä pieni määrä märkäruokaa.

Osa ruuasta tulee näyttelyistä palkintona.

Taloudessa käytettävä kissanhiekka: Mikrohiekka (Eurolitter, Extreme Classic, Pestell, EverClean). Hiekkalaatikoita normaalisti 3 kpl.

Näyttelyharrastus: Pentujen aikana näyttelyissä ei käydä, muulloin suhteellisen säännöllisesti kahden kissan kanssa.

Kasvatus: Kasvatus pienimuotoista, suunnitelmissa 1 pentue/vuosi.