Vuoden 2006 aikana InCat Suomi ry toteutti kampanjaa, jossa alla olevaa tiedotetta jaettiin ympäri Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Ihmisten ja eläinten hätä kulkevat usein käsi kädessä.

 

InCat Suomi ry                                                                                                                                25.4.2006

Tiedote: Mitä tehdä kun asiakkaalla on paljon eläimiä?

Suurten kissapopulaatioiden esiintyminen haja-asutusalueilla ja maaseudulla on ongelma, joka tulee esiin säännöllisin väliajoin. Usein eläinten omistaja on henkilö, joka itsekin on avun tarpeessa. Koska asia huolestuttaa kissaharrastajia, haluamme tiedottaa, kuinka kuntien eri alojen toimihenkilöt voivat ennaltaehkäistä näitä tilanteita.

Kuntien kotipalveluiden työntekijöiden sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien tulisi kiinnittää huomiota, jos asiakkaalla on liikaa vapaana eläviä kissoja huollettavanaan. Pääsääntöisesti kissoja ruokitaan, mutta usein niissä on matoja ja muita loisia. Kissat lisääntyvät räjähdysmäisesti, mikä lisää asiakkaiden ahdistusta sekä huonontaa mahdollisuuksia selviytyä muista ongelmistaan. Työntekijöiden tulisikin osata auttaa asiakkaita myös tällaisissa tapauksissa. Jos kissojen määrä on selvästi normaalia suurempi, tulisi asiasta ensisijaisesti ilmoittaa kyseisen kunnan eläinlääkärille, jolla on velvollisuus puuttua asiaan. Suomen eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoisiin eläinsuojeluvalvojiin voi myös ottaa yhteyttä. Lähimmän eläinsuojeluvalvojan yhteystiedot löytyvät internetistä osoitteesta http://www.sey.fi/valvojat/valvluekehys.html. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Myös eläinlääkäreiden tulisi kiinnittää huomiota maatiloilla käydessään tilalla liikkuvien kissojen määrään ja terveyteen. Kissojen leikkauttaminen on ainoa keino estää kissojen vapaa lisääntyminen. Vanhan käsityksen mukaan vain leikkaamattomat kissat jaksavat pyydystää. Tämä käsitys on väärä, sillä hyvin hoidettu leikattu kissa on vähintäänkin yhtä hyvä hiirikissa kuin leikkaamaton, jonka mielenkiinto on kuitenkin enimmäkseen parittelukumppanin etsimisessä. Naaraskissan ei tarvitse saada yhtä pentuetta eikä edes yhtä kiimaa ennen kuin se voidaan leikata. Sekä uros- että naaraskissojen leikkauttaminen on tärkeää. Villikissat tulisi lopettaa kunnaneläinlääkärin toimesta.

InCat Suomi ry on Suomen Kissaliiton alainen rotukissayhdistys. Toivomme, että mahdollisimman monet kunnat ottavat tämän kasvavan ongelman huomioon ja omalla tiedottamisellaan ja toiminnallaan pyrkivät ehkäisemään kissojen harkitsematonta lisääntymistä. Haluamme kannustaa eläinlääkäreitä puuttumaan asiaan sen vaatimalla tavalla. Kissojen lisäksi näillä ihmisillä on usein myös muita eläimiä, joiden olosuhteisiin tulisi kiinnittää huomiota vastaavalla tavalla.

Lisätietoja: