InCat Suomi ry

Jäsenistön kevätkokouskutsu

aika            tiistaina 14.03.2017 klo 18.00

paikka         Rosso, Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20, 00530 Helsinki

 

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouksen jälkeen palkitsemme vuoden kissa 2016 -kisan 3 parasta kussakin luokassa.