Ajankohtaista

Omakissassa testipentueet

Omakissan kautta pääsee helposti tekemään testipentueita omilla naarailleen kaikilla kissoilla, jotka löytyvät järjestelmästä.

Mene Kissat-välilehdelle, valitse naaras. Tämän jälkeen menet ko. kissan Sukupuu-välilehdelle. Klikkaat painiketta Testipentue.
Tämä jälkeen etsit ja valitset uroksen.

Omakissa tekee suunnittellun pentueen sukutaulun, sekä laskee suoraan sukusiitos -ja sukukatoprosentit.

Omakissa -palvelu

Viikon vinkki :

voit määritellä, että kissasi terveystiedot näkyvät Julkisessa näkymässä Kissa-välilehdellä. Näin yhteistyö muiden kasvattajien kanssa helpottuu.

Mene Kissat-välilehdelle -> klikkaa kissa auki -> menen kissan Terveystiedot -välilehdelle -> klikkaa haluamasi terveystiedon perässä olevaa Muokkaa linkkiä -> Laita ruksi Julkinen -kohtaa ja paina Tallenna.

InCat vuoden 2014 kissat

kat 1.

Kastraattiuros

1. SP, IC Kissankäpälän Arnold S. DSM M PER ns 03 498,04 Tiina Kryssi

Kastraattinaaras

1. SP Precious Kiss From a Rose, JW, DSM, PER g 22 650,24 Tiina Kryssi
 2. SP, SC Amysantti Coconut Shake DSM PER f 03 650,22 Tiina Kryssi
 3. SP, SC Kissankäpälän Blossom PER a 03 22 590,17 Tiina Kryssi
 4. SP, EC Onnimannin Cute and Funny EXO g 03 537,15 Tiina Kryssi
Veteraani

 

 1. SP,SC Amysantti Coconut Shake DSM F PER f 03 75,10 Tiina Kryssi
 2. SP, EC Onnimannin Cute and Funny F EXO g 03 75,09 Tiina Kryssi

kat 2.

Aikuinen uros

 1. SC Amurin Ruufus DVM M SIB III/SIB ny 24 631,58 Tessaliina ja Mira Rissanen
 2. IC Amurin Hoosea M SIB IV/SIB n 03 22 506,58 Tessaliina ja Mira Rissanen
 3. IC Favour Siber Felis M SIB III/SIB n 22 407,00 Tessaliina ja Mira Rissanen

Aikuinen naaras

 1. GIC Amurin Zippora F SIB III/SIB ny 22 (SIB n22)       651.53          Tessaliina ja Mira Rissanen

Kastraattinaaras

 1. SP;CH Amante´s Gloriosa F SIB III/SIB n 23                   511.44           Merja Tolonen

Nuori

1. Amurin Rafael II M SIB IV/SIB ny 09 24 390,89 Tessaliina ja Mira Rissanen
2. Amurin Neri F SIB III/SIB n 23 340,29 Tessaliina ja Mira Rissanen

kat 3.

 Aikuinen uros

 1. GIC Amajan Fede Favolosa SOM n 480,00 Varpu Takala
 1. GIC Northalla Blackbeard OCI ns 24 480,00 Ulla Haapanen ja Jari Hopsu

 

Aikuinen naaras

 1. Nebuankhet Yraen Ruadh ABY o 508,84 Sanna-Leena Santapakka ja Anne Kontula
 2. SC DonAmen Minoque DVM F DSP III/DSP e 21 491.00 Linda Alho
 3. GIC Amajan eAmbra Eminente SOM o 485.00 Anne-Maj Ahokas
 4. GIC DonAmen Niqitha DSP III/DSP g 388.00 Linda Alho
 5. CH Amajan Hafta Hilaria SOM n 357.00 Anne-Maj Ahokas
 6. CH Amajan Gigi Gioia ABY o 269.00 Anne-Maj Ahokas
 7. IC Amajan Fadma Fiorina SOM n 96.00 Anne-Maj Ahokas

 

Kastraatti uros

 1. GIP, SC Kharn-Ka Snowmoon SOM a 511.41 Maarit Reiman
 2. SP Nebuankhet Quetzalcoatl ABY p 388.00 Sanna-Leena Santapakka
 3. IC SunnyPace Betonica SOM n 313.42 Varpu Takala
 4. SP Amajan Berto Benvenuto SOM o 207.21 Anne-Maj Ahokas

 

Nuoret

 1. IC Nebuankhet Yraen Ruadh ABY o 370.63 Sanna-Leena Santapakka
 2. Amajan Jomini Jazaria SOM n 310.43 Anne-Maj Ahokas
 3. DonAmen Baby Beyonce DSP IV/DSP f 03 270.00 Linda Alho
 4. Amajan Juldo Jamando SOM o 200.48 Tanja Suni

 

Veteraani

 1. SP Cherrytail´s Coupe de Ville KBL I/KBL ns 22             70.20            Kati ja Tomi Holmsten

Siitosuros 

 1. GIC Amajan Fede Favoloso SOM n                                        94.50           Varpu Takala

Siitosnaaras

 1. CH Amajan Gigi Gioia ABY o                                                   94.50             Anne-Maj Ahokas
 2. GIC Amajan eAmbra Eminente SOM o                                  88.67            Anne-Maj Ahokas

Kasvattaja

 1. Nebuankhet                                  294.62           Anne Kontula
 2. Amajan                                           285.71           Anne-Maj Ahokas

kat 4.

Kastaatti uros

1.  NW, SP, GIC Nick-Nack Sia Alicia JW OSH a 24                    650.53           Maria Lampinen

2. IP Birregin Non Solo Calcio JW SYS n 03 21                              96.00           Maria Lampinen

Kastraatti naaras

 1. IP, CH Yoyon Enchanting OSH f                                           514.03           Hanna Oiva

Veteraani

 1. IP, CH Yoyon Enchanting Ezra OSH f                                    70.04             Hanna Oiva

Kotikissat

ei ilmoittautuneita

Kevätkokous

InCat Suomi ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika:           tiistai 24.03.2015 klo 18.00

Paikka:       Ravintola Rosso, Hakaniemi, Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20, 00530 Helsinki

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. palkitaan vuoden 2014 InCat –kissat

Tervetuloa kaikki jäsenet paikalle!

 

 

 

Vuoden kissa 2014 kilpailu

InCat ry:n vuoden 2014 kissakilpailu                                          

InCat järjestää, kuten aikaisempinakin vuosina, vuoden kissakilpailun.  Ilmoita kissasi kisaan.  Edellytämme, että kissan omistaja tai joku omistajista on ollut InCat ry:n jäsen vuonna 2014.  Tulokset otamme CatShow –sivuilta, kuten ne siellä olivat 31.12.2014.

 

Ilmoita kissasi vuoden kissakilpailuun 28.2.2015 mennessä osoitteella sihteeri@incat.fi.

Laita ilmoittautumiseesi

 • kissan koko nimi, EMS ja kilpailuluokka esim. aikuiset naaraat sekä kategoria, jossa kissa kilpailee
 • tai kasvattajanimesi ja kategoria, jos kilpailet kasvattajaluokassa
 • omistajan nimi ja sähköposti

 

Kilpailuluokat ovat: Aikuiset naaraat

Aikuiset urokset

Kastraatti naaraat

Kastraatti urokset

Nuori

Kasvattaja

Siitosuros

Siitosnaaras Veteraani Kotikissa

Kotikissaveteraani

 

Kategoriat ovat:

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

Kategoria IV

Kotikissa

 

Tulokset julkaistaan InCatin sivuilla maaliskuun loppuun mennessä.  Kustakin kilpailuluokasta joka kategoriassa julkaistaan 3 parasta kissaa.  Ensimmäiseksi tulleet saavat tuotepalkinnon ja kunniakirjan, muut kunniakirjan.

 

Tiedote syyttämättä jättämisestä.

Tiedote 14.1.2015

Järjestöt: Eläinsuojelulain vastaisista teoista selviää usein rangaistuksetta

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY, Suomen Kennelliitto, Suomen Kissaliitto, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Eläinsuojeluliitto Animalia ovat huolissaan eläinsuojelurikosten perusteettomista syyttämättäjättämispäätöksistä. Rangaistuskäytäntöihin kaivataan yhteneväisyyttä.

Syyttäjänvirasto teki vuonna 2013 syyttämättäjättämispäätöksen 34 epäillystä eläinsuojelurikoksesta. Syyttämättä jätettiin eläinsuojelurikoksia, joiden voidaan katsoa aiheuttaneen eläimelle turhaa kärsimystä. Eläinsuojelurikoksista langetettavat tuomiot ovat myös yleensä alhaisimpia mahdollisia. Yleisin rangaistus eläinsuojelurikoksissa on sakko. Rikos saatetaan kuitenkin katsoa vähäiseksi ja syyte jättää nostamatta, jos seurauksena olisi vain sakkoja.

– Se, että monista selkeästi eläinsuojelulain vastaisista teoista selviää ilman mitään tuomiota tai rangaistusta, kertoo eläimen tuskaa vähättelevästä asenteesta. On vaikea ymmärtää, että aiheutetun kärsimyksen määrää pidetään vähäisenä, vaikka eläimen lopettamistapa olisi erittäin brutaali tai laiminlyönti jatkuvaa, sanoo HESYn puheenjohtaja Susanna Paavilainen.

Syyttämättäjättämispäätösten taustalla on usein monitulkintainen laki: jos laiminlyönnin tahallisuudelle tai törkeälle huolimattomuudelle ei syyttäjän mielestä ole riittävästi näyttöä, tai eläimen omistussuhteeseen perustuvat hoitovastuut ovat epäselviä, jää tapaus usein syyttämättä. Eri syyttäjänvirastoissa tahallisuutta ja hoitovastuita on tulkittu keskenään ristiriitaisesti. Joissain tapauksissa omistaja on vapautettu vastuusta, jos hän on luovuttanut hoidon toiselle henkilölle. Toisinaan taas hoitaja ei ole saanut laiminlyönneistään huolimatta syytettä, sillä vastuun on katsottu kuuluvan omistajalle.

– On erittäin huolestuttavaa, että tuomioistuinten langettamien rangaistusten ja seuraamusten välillä on eroja. Myös syyttämättäjättämispäätöksissä on eroja virastokohtaisesti. Syyttäjän asenne eläinsuojelua kohtaan voi vaikuttaa hyvin paljon siihen, minkälaisia juttuja hän lähtee viemään eteenpäin. Rangaistuskäytäntöihin vaikuttavat myös syyttäjien tulkinta- ja resurssierot eri puolilla maata. Tämä vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisuuden lain edessä, kun samantyyppisestä teosta voidaan langettaa eläinsuojelurikostuomio tai antaa syyttämättäjättämispäätös. Syyttämättäjättämispäätöksiä tehtiin vuonna 2013 selvästi eniten Itä-Suomessa, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Järjestöt korostavat, että riittävän monen asiantuntijan kuuleminen tapausten ratkaisussa olisi tärkeää. – Tuomioiden eteneminen oikeuteen ja niiden asiantunteva käsittely on usein aktiivisen ja osaavan valvontaeläinlääkärin, eläinsuojeluvalvojan ja SEYn eläinsuojeluneuvojan ansiota: juuri heillä on tarvittavaa kuva-aineistoa, taustatietoja ja eläinsuojelusäännösten tuntemusta. Olisikin syytä miettiä, pitäisikö syyttäjille ja poliiseille tarjota koulutusta ja lisäresursseja eläinsuojeluasioiden käsittelyyn, jotta yhä useampi eläinsuojelurikosepäily etenisi oikeuteen ja johtaisi tuomioon asti, sanoo Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Helena Suni.

Eläinten hyvinvointia ajavat järjestöt muistuttavat, että eläinsuojelurikkomusta tai -rikosta epäiltäessä jokaisen velvollisuus on tehdä asiasta tutkintapyyntö.

SEYn tavoitteet uuteen eläinsuojelulakiin lain valvonnan parantamiseksi: http://www.elainsuojelulaki.fi/seyn-tavoitteet/elainsuojelulain-valvonta/

Muun muassa nämä tapaukset jäivät syyttämättä vuonna 2013:

Kissan lopettaminen lyömällä kirveellä päähän. Rikos katsottiin niin vähäiseksi, että siitä olisi määrätty vain sakkoseuraamuksia – syyte jätettiin nostamatta.

Niin sanottu Pelkosenniemen laiminlyötyjen samojedien tapaus: koirien hoito laiminlyötiin vuosina 2010–2013. Teko katsottiin lieväksi ja jätettiin kohtuuperiaatteen takia syyttämättä. SEY on tehnyt tapauksesta kantelun valtakunnansyyttäjänvirastolle. http://www.sey.fi/ajankohtaista/tiedotteet/111-testitiedote

Karjatilalle tehtiin vuosien 2006–2011 välisenä aikana 16 eläinsuojelutarkastusta, joissa havaittiin lukuisia ja toistuvia ongelmia. Eläimet kärsivät muun muassa lannan aiheuttamista ihorikoista ja aliravitsemuksesta ja vasikat kahlasivat ulosteessaan. Teko katsottiin lieväksi, ja sen syyteoikeus ehti vanheta ennen kuin tapaus päätyi syyttäjänvirastolle vuonna 2013. Eläinsuojelurikkomus ja lievä eläinsuojelurikos vanhenevat kahdessa vuodessa. Syyttäjä totesi teon muutenkin niin vähäiseksi, että siitä olisi seurannut vain sakkorangaistus ja hän olisi jättänyt sen syyttämättä, vaikkei syytteen nostamisen määräaika olisikaan umpeutunut.

Omistaja jätti koiransa kytkettynä ja ruoatta asuntoon useiksi päiviksi, mutta ei joutunut vastuuseen, koska hän oli luovuttanut koiran hoidon toiselle henkilölle. http://aksa.fi/rottweiler-paivakausia-ilman-hoitoa-aanekoskelaisnaiselle-ei-syytetta/

Henkilö oli ottanut huolehdittavakseen koiran, joka kärsi toukkien aiheuttamasta kudostuhosta ja ihonalaisesta tulehduksesta. Hoitaja ei vienyt koiraa eläinlääkäriin, vaikka tulehdus oli hengenvaarallinen. Hänen ei kuitenkaan katsottu syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen, koska hoitovastuu kuuluu omistajalle.

Aviopari jätti kissansa melkein kahdeksi viikoksi yksinään asuntoonsa. Hoitovastuun katsottiin koskevan vain omistajaksi ilmoittautunutta vaimoa, ja aviomies säästyi syytteiltä.

Kasvattaja teetti pentuja vakavan perinnöllisen sairauden geeniä kantavalla koiralla. Osa pennuista sairastui ja jouduttiin lopettamaan. Suomen Kennelliitto teki tutkintapyynnön kasvattajasta. Yhden pennun ostajat veivät tapauksen kuluttajariitalautakuntaan ja vaativat kasvattajalta hoitokorvauksia. Syyttäjä ei tulkinnut tapausta eläinsuojelurikokseksi eikä nostanut syytettä. Koiralla olleen sairauden todentaminen oli vaikeaa, eivätkä eläinlääkärin lausunnotkaan vahvistaneet pentujen kärsimyksen johtuvan nimenomaan epäillystä sairaudesta. http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttajariitalautakuntaratkaisut/kuluttajariitalautakuntaratkaisu/1378909500982.html

Lisätietoja:

Eläinsuojeluliitto Animalia Salla Tuomivaara, toiminnanjohtaja p. 050 384 5072

salla.tuomivaara@animalia.fi

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY Susanna Paavilainen, puheenjohtaja p. 044 504 4464, susanna.paavilainen@gmail.com

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto

Kati Pulli, toiminnanjohtaja p. 050 371 2740

kati.pulli@sey.fi

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. Helena Suni, hallituksen puheenjohtaja p. 050 324 1779 helena.suni@kennelliitto.fi

Suomen Kissaliitto Veikko Saarela, puheenjohtaja puh. 050 336 2110 puheenjohtaja@kissaliitto.fi

Sähköistä eläinsuojeluilmoitusta voi käyttää, kun epäilee eläinten huonoa kohtelua. Ilmoitukset ohjataan SEYn eläinsuojeluneuvojille ja tarvittaessa eläinsuojeluviranomaiselle. Kiireellisissä tapauksissa on syytä ottaa yhteys suoraan alueen eläinsuojeluneuvojaan tai eläinlääkäriin, ja akuuteissa tapauksissa poliisiin.

Sähköinen eläinsuojeluilmoitus: http://www.sey.fi/yhteystiedot/sahkoinen-elainsuojeluilmoitus

 

Luento

Luentotilaisuus

CatVetin luentopäivä järjestetetään lauantaina 31.1.2015 kello 12-15 yhteistyössä Royal Caninin ja Surokin kanssa. Tilaisuus järjestetään Kuutioauditoriossa, osoitteessa Nuijamiestentie 7. Luentojen aiheet tänä vuonna:

 • Inka Laaksonen: HCM, eli hypertrofinen kardiomyopatia
 • Salla-Mari Kostia: Kissojen virikkeellistäminen
 • Hanna Sillanpää: Krooninen munuaisten vajaatoiminta

Sitovat ilmoittautumiset 27.1.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tapahtumat@surok.fi. Tilaisuus on maksuton. Luentojen välillä on kahvitarjoilu.

 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiedote RTK 3/2014

TIEDOTE RTK 3/2014

Haluamme muistuttaa, että Kissaliitto ei ota kantaa sopimusriitoihin.

Asiaa koskevat kohdat sopimuslomakkeista:

SOPIMUS KISSAN KAUPASTA

Jos tästä kaupasta tulee erimielisyyksiä, kuluttajasuojalain mukaan osapuolet voivat pyytää

sovintoneuvottelua kuluttajaneuvojalta.

SOPIMUS NAARASKISSAN SIJOITUKSESTA

SOPIMUS UROSKISSAN SIJOITUKSESTA

Jos tästä sopimuksesta tulee erimielisyyksiä, ne ratkaistaan luovuttajan kotipaikkakunnan

käräjäoikeudessa.

 

Kissanomistajan opas 2015

Uusitun kissanomistajan oppaan saa nyt myös sähköisesti osoitteesta:

https://drive.google.com/file/d/0B9j5w5SE72-UMU0xQUdYcWt1LTA/view?usp=sharing

 

 

 

 

Kissan valmistuminen automaattisesti Omakissassa

Kissan valmistuminen automaattisesti Omakissassa

Kissan valmistumisen siirtyminen suoraan Omakissaan on ollut käytössä ISROK:n ja Ykköskissojen näyttelyissä. Palaute toiminnosta on ollut positiivista sekä toimihenkilöiden että näytteilleasettajien suuntalta.

Mitä tämä uusi toiminnallisuus tarkoittaa käytännössä?

Kun sihteeristö tallentaa tuloksen kissalle ja kissan saamassa diplomissa näkyy valmistuminen uuteen titteliin, ei tämän jälkeen tarvitse tehdä mitään. Luit oikein! Mikäli kissasi näyttelytulokset löytyvät Omakissasta ja valmistumisen edellytykset täyttyvät, valmistuu kissasi automaattisesti. Näyttelyn jälkeen rotukirjaaja vahvistaa tittelin, minkä jälkeen saavutettu titteli näkyy kissan tiedoissa Omakissassa, jälkeläisten rekisterikirjoissa ja muissa vastaavissa dokumenteissa. Rotukirjaaja ilmoittaa vahvistetusta tittelistä sähköpostitse. Tämän jälkeen voit tilata kissallesi maksullisen FIFen titteliruusukkeen lähettämällä viestin osoitteeseen: toimisto@kissaliitto.fi. Viestissä pitää mainita kissan nimi ja/tai rekisterinumero ja liitteenä pitää toimittaa ruusukkeen maksukuitti. Ruusukehinnasto maksutietoineen löytyy osoitteesta:
http://www.kissaliitto.fi/kissaliitto/srk-shop/ruusukkeet

Mikäli kissan tiedoista puuttuu (esimerkiksi ulkomaisia) sertifikaatteja, ei kissasi valmistu automaattisesti Omakissaan. Tällöin näytteilleasettaja itse ilmoittaa tittelin sihteeristölle ja näyttelyn jälkeen tulee tehdä valmistumisilmoitus vanhaan tapaan.

Myös jos kissasi valmistui ISROK:n näyttelyssä (29. – 30.11.2014) tai sitä vanhemmissa, tee valmistumisilmoitus vanhaan tapaan.

Valmistumisilmoitus vanhaan tapaan tehdään joko paperilomakkein tai eLomakkeella:
Liitä mukaan vähintään ne sertifikaatit, joita Omakissasta ei näy:
http://www.kissaliitto.fi/2012/ilmoitus-kissan-valmistumisesta

Ulkomaisten näyttelyiden tulokset eivät siirry automaattisesti Omakissaan. Jos kissasi on saanut sertifikaatteja ulkomailta, ota tavaksi ilmoittaa ne heti näyttelyn jälkeen Omakissaan! Ilmoita puuttuvat sertifikaatit kissan tiedoista löytyvällä Muutospyynnöt lomakkeella. Liitä mukaan saamasi diplomi skannattuna kokonaisuudessaan.

Huomio kotikissojen omistajat! Tarkistathan, että kissasi löytyy Omakissasta Kissat-välilehdeltä. Puuttuvan kissan tiedot (nimi, mikrosirunumero ja mahdollinen syntymäaika) voi ilmoittaa rotukirjaajalle sähköpostitse: rotukirjaus@kissaliitto.fi

Ystävällisin terveisin,

Tiina Räsänen
Omakissa pääkäyttäjä

Terhi Patja
Omakissa projektipäällikkö