Ajankohtaista

NTK TIEDOTE 5 / 2016

 NÄYTTEILLEASETTAJAN VASTUU

Ilmoittaessasi kissaa näyttelyyn huomioithan seuraavat asiat:

Näyttelymaksut tulee maksaa oikealla viitteellä

Omakissan kautta näyttelyyn ilmoittauduttaessa, antaa ohjelma molemmille päiville oman maksun omalla viitenumerolla. Maksut hyväksytään automaattisesti viitenumeroiden perusteella. Jos viitenumeroa tai maksun summaa muutetaan, ei maksu tule hyväksytyksi viiteajossa ja ilmoittautuminen voidaan hylätä.

Ulkomaiset sertifikaatit tulee ilmoittaa Omakissaan

Ulkomainen näyttelytulos tulee ilmoittaa Omakissan muutospyynnöt-sivulla. Liitteeksi tarvitaan sähköinen kopio sertifikaatista. Lisätietoja osoitteessa: http://omakissatuki.kissaliitto.fi/ulkomaiset-tulokset/

Kissan muutospyynnöt sivulla näkyy kun tieto on hyväksytty. Huomioithan, että mikäli kissa valmistuu uuteen titteliin sen jälkeen kun olet ilmoittanut sen näyttelyyn, tulee luokkamuutos tehdä järjestävän yhdistyksen näyttelysihteerille erikseen, vaikka titteli Omakissassa näkyisikin vahvistettuna.

Kissan kastrointi/sterilointipäivän ilmoittaminen

Omakissaan tulee ilmoittaa kissan kastrointi/sterilisointipäivä. Ilmoitus tehdään kissan muutospyynnöt sivulla. Jatkossa järjestelmä ehdottaa oikeaa kastraattiluokkaa uusissa näyttelyilmoittautumisissa. Ennen kastrointi/sterilointipäivän ilmoittamista tehtyihin näyttelyilmoittautumisiin luokka ei automaattisesti muutu, vaan ilmoitukset on tehtävä suoraan kyseisen näyttelyn näyttelysihteerille.

Kilpailuluokan tarkastaminen

Kissan kilpaileminen oikeassa luokassa on omistajan vastuulla. Kissan ajantasaisen luokan omistaja voi tarkistaa Omakissasta. Lisäksi tulee muistaa, että luokka on syytä tarkistaa aina myös arvostelusetelistä ja diplomista näyttelyn aikana.

Näyttelyilmoittautumisen tilan seuraaminen

Kissan omistajan pitää seurata ilmoittautumisen tilaa näyttelyt-kohdasta. Klikkaamalla kyseistä näyttelyä avautuu alle ilmoitettujen kissan/kissojen tiedot. Kohdassa lukee hyväksytty kun kissasi on hyväksytty näyttelyyn.

Kissan kilpaileminen useammassa luokassa

Mikäli olet ilmoittamassa samaa kissaa normaaliluokan lisäksi veteraani- tai tarkistusluokkiin, tulee niistä tehdä erilliset ilmoittautumisensa. Ilmoittautuminen näihin luokkiin tapahtuu samaan tapaan kuin kissan ilmoittaminen näyttelyyn – tuotetta valittaessa valitaan veteraani- tai tarkistusluokka.

 

NTK TIEDOTE 4/ 2016

 

TIEDOTE YHDISTYKSILLE JANÄYTTEILLEASETTAJILLE

Liittokokouksessa 22.10.2016 hyväksyttiin 1.1.2017 voimaantuleva sääntömuutos:

1.15 Näyttelyluettelon kissat

Kissaliitto [Kissojen tulee olla näyttelypaikalla näyttelyn päättymiseen asti. Kissan aikaisempaan poisviemiseen on anottava kirjallisesti lupa näyttelyjohdolta ennen arvostelun alkua. Mikäli poistumislupaa on haettu, kissa ei voi osallistua tuomarin paras valintaan. Lupa myönnetään vain hyvin perustellusta syystä. Luvattomasta poisviemisestä seuraa 6 kk:n näyttelykielto, mikäli näytteilleasettaja ei esitä hyväksyttävää syytä kissan poissaololle 14 vrk:n kuluessa selvityspyynnöstä. Näyttelyn juryn on todettava jo näyttelyssä kissan luvaton poisvienti. Jos epäillään kissan sairastuneen, paikalle kutsutaan eläinlääkäri, joka voi myöntää poistumisluvan myös näyttelypäivän aikana. Järjestävä yhdistys toimittaa eläinlääkärin myöntämien poistumislupien jäljennökset Kissaliitolle. Vain äkillisestä ja pakottavasta syystä voi poistumislupaa anoa kirjallisesti näyttelypäivän aikana.]

Säännön soveltaminen käytännössä:

NÄYTTEILLEASETTAJA:

Mikäli anot kissallesi poistumislupaa näyttelystä, se ei voi osallistua tuomarin paras -valintaan.

YHDISTYKSET:

Yhdistysten on seurattava kissojen poistumislupia. Kissoista, joille on anottu poistumislupaa, tehdään heti arvostelujen alettua lista, joka jaetaan tuomareille ja assistenteille. Sihteeristö/Pääassistentti tarkistaa ennen paneelin alkua, että nominoituna ei ole kissaa, jolle on haettu poistumislupa. Mikäli paneelissa on kissa, jolle on haettu poistumislupa, voidaan sen näyttelytulos hylätä.

 

Tarjous uusille jäsenille

Nyt voit liittyä InCatiin 12.00 eurolla. Hinta sisältää tämän vuoden ja ensi vuoden jäsenmaksun.

InCatin jäsenenä:

 • voit ilmoittaa kissasi näyttelyyn
 • voit ilmoittaa kissasi ulkomaiseen näyttelyyn
 • voit kasvattaa naaraallasi tai uroksellasi
 • toki Kissaliiton ja FIFE sääntöjen mukaiset ehdot tulee täyttyä
 • näet sivuiltamme ja FB sivuiltamme uusimmat kissamaailman uutiset nopeasti
 • voit itse ilmoittaa pentueesi sivuillemme
 • saat kauttamme eri maksulla niin halutessasi myös Kissaliiton Kissa –lehden
 • voit osallistua vuoden InCat –kissan valintaan, tulokset otetaan suoraan Omakissan näyttelytuloksista.

Toimi näin:

 • Lähetä mail osoitteeseen jasenrekisteri(at)incat.fi. Laita mailiin nimesi, sähköpostiosoite ja jos haluat tilata kissalehden siitä maininta ja osoitteesi.

 

 

Syyskokouskutsu

InCat Suomi ry:n syyskokous

tiistaina 15.11.2016 klo 18.00

Ravintola Rosso, Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki

 

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenhohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

6. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen kohdan 6 mukaisesti

7. valitaan rahastonhoitaja, jäsenrekisterinhoitaja ja muut toimihenkilöt

8. valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

Näyttelykissojen rokotukset

NTK ohje nro 2 / 2016

Näyttelykissojen rokotukset

Näyttelykissojen rokotusmerkinnöistä on edelleen paljon epäselvyyttä. Virheellinen ja sääntöjen vastainen rokotusmerkintä estää näyttelyyn pääsemisen.

Kevään 2016 liittokokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos, näyttelysäännöt 1.8 c: Rokotteiden tehostaminen ja voimassaolo rokotteen valmistajan ohjeistuksen mukaan. Eläinlääkärin merkintä voimassaolosta ei saa ylittää valmistajan ohjeistusta.

Vain eläinlääkäri saa korjata rokotusmerkintöjä. Korjaus tehdään vetämällä virheellisen tekstin yli viiva ja kirjoitetaan oikea tieto tekstin yläpuolelle tai perään. Korjaus varmennetaan eläinlääkärin allekirjoituksella ja leimalla. Purevax –rokotteiden flunssakomponentin voimassaolon pidentymisestä vuodesta kolmeen vuoteen julkaistu tiedote on päivätty 9.3.2015. Tätä päivämäärää aikaisempia rokotusmerkintöjä ei voida korjauttaa pidemmän voimassaolon mukaiseksi. Huomaa, että Purevax-rokotteiden valmisteyhteenvedon mukaisesti penturokotusten jälkeinen ensimmäinen uusintarokotus tulee antaa jo vuoden kuluttua, ja tämän jälkeen tehosteet voidaan antaa joka kolmas vuosi.

Suomessa käytössä olevat kissarokotteet voimassaoloaikoineen: http://www.kissaliitto.fi/site/media/2016/05/TKT-Kissarokotteet.pdf

Nämä ohjeet koskevat vain kotimaisia näyttelyitä. Ulkomaisiin näyttelyihin mennessä on aina tarkistettava kyseisen maan maahantulosäädökset ja näyttelysäännöt.

 

NTK tiedote 2/16

NÄYTTELYMAKSUT

Näyttelysääntöjen 1.12 mukaan:

Ilmoittautuminen näyttelyyn on sitova ja näyttelymaksu on maksettava järjestävälle yhdistykselle yhdistyksen ohjeiden mukaisesti. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, on yhdistyksellä oikeus periä näyttelymaksu kissan ilmoittaneelta kokonaisuudessaan.

Järjestävä yhdistys on velvollinen palauttamaan 75 % näyttelymaksusta, mikäli peruutus on tehty ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.

Näyttelymaksu on maksettava järjestävän yhdistyksen tilille eräpäivään mennessä. Yleisesti käytössä oleva eräpäivä on ilmoittautumispäivä.

Mikäli maksamaton ilmoittautuminen peruutetaan ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, tulee ilmoittajan suorittaa ilmoittautumismaksun ja palautussumman välinen erotus (25% näyttelymaksusta). Näyttelymaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (mieluiten sähköpostitse) erikseen.

Sairastumistapauksissa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen takaisin maksettava määrä on 75 % näyttelymaksusta. Maksun takaisin saamiseksi näytteilleasettajan on esitettävä lääkärintodistus tai eläinlääkärintodistus, joka on toimitettava näyttelyn järjestäneelle yhdistykselle viimeistään 14 vuorokauden sisällä näyttelystä.

Eläinlääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi, mikäli se koskee myös muita talouden kissoja.

LIITTOKOKOUKSESSA HETI VOIMAAN TULLEET NÄYTTELYSÄÄNTÖMUUTOKSET

Näyttelysäännöt 1.8 b:

Näyttelyiden pistokoe-sienitestin ottamisen yhteydessä tarkistetaan kissan tunnistusmerkintä (ei koske ennen 1.1.2002 syntyneitä kissoja).

Omistajan tulee tarkistaa kissan lopullinen kilpailunumero näyttelyluettelosta.

Näyttelysäännöt 1.8 c:

Rokotteiden tehostaminen ja voimassaolo rokotteen valmistajan ohjeistuksen mukaan. Eläinlääkärin merkintä voimassaolosta ei saa ylittää valmistajan ohjeistusta.

Purevax -rokotteiden flunssakomponentin voimassaolon pidentymisestä vuodesta kolmeen vuoteen julkaistu tiedote on päivätty 9.3.2015. Tätä päivämäärää aikaisempia rokotusmerkintöjä ei voida korjauttaa pidemmän voimassaolon mukaiseksi.

Näyttelysäännöt 1.12:

Näyttelyyn ilmoitetun kissan omistajan/omistajien jäsenyyden on oltava voimassa näyttelyyn ilmoittauduttaessa sekä osallistuttaessa.

Näyttelysäännöt 1.17:

Vahvistuskirje ja tuomarijako on laitettava Omakissaan näkyville viimeistään viikkoa ennen näyttelyä. Näytteilleasettajille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta Omakissassa, on vahvistuskirje lähetettävä FIFe-säännön mukaan.

Näyttelysäännöt 3.1:

Tuontikissa voi osallistua näyttelyyn ainoastaan, jos se täyttää osallistumisoikeuden ehdot vahvistuskirjeen lähetyspäivään mennessä. Tuontikissa täyttää osallistumisoikeuden ehdot, kun Kissaliitolle on toimitettu tuontikissan rekisteröintihakemus asianmukaisine liitteineen (maksukuitti rekisteröintimaksusta, alkuperäinen rekisterikirja/sukutaulu ja tarvittaessa transfer/omistajuustodistus).

Näyttelysäännöt, Kissaliitto liite 4, Vuoden kissan valinta:

Mikäli kategorioita on yhdistetty, lisäpisteiksi lasketaan yhdistettyjen kategorioiden lisäpisteet

 

InCat vuoden 2015 kissakisan voittajat

InCat vuoden kissa 2015 

Kategoria I ei ilmoittautuneita

 

Kategoria II

Aikuinen uros:

 1. SC Amurin Ruufus, DVM, DSM,  SIB III / SIB ny 24          651,9500  Tessaliina ja Mira Rissanen
 2. GIC Amurin Rafael II, JW            SIB IV / SIB ny 09 24     572,4700  Tessaliina ja Mira Rissanen
 3. GIC Amurin Hoosea,                   SIB IV / SIB n 03 22         572,1700  Tessaliina ja Mira Rissanen

Aikuinen naaras:

 1. SC Amurin Zippora, DSM            SIB III / SIB n 22           652,0100   Tessaliina ja Mira Rissanen
 2. IC Vuorensinen Lady                   MCO f 09 22                 492,4600    Mira Vilkman
 3. CH Amurin Ulla                           SIB V / SIB fy 22           318,3300    Tessaliina ja Mira Rissanen

Kastraatti uros: –

Kastraatti naaras:

 1. IP FI*DilYaar Fayyim Foolwati’     ACL f 03 24                  384,0000   Iina Haikka,

Nuori:

1. GIC Amurin Rafael II, JW             SIB IV / SIB ny 09 24     370,8300  Tessaliina ja Mira Rissanen

2. Amurin Ufara                                   SIB V / SIB fy 22            331,2500     Tessaliina ja Mira Rissanen

3. Amurin Zebedee                          SIB VI / SIB d 09 22          330,8100   Tessaliina ja Mira Rissanen

Siitosuros: –

Siitosnaaras: –

Kasvattaja:   Amurin   333,7094 Tessaliina ja Mira Rissanen

Kategoria III

Aikuinen uros:

 

 1. SC Northalla Blackbeard          OCI ns 24    547,880  Ulla Haapanen ja Jari Hopsu
 2. SC Hobbitqueen’s Michael J.       SPH n 31                   530,6900    Merja Niemelä
 3. IC King von Gulda                       SOM o                          374,0000   Anne-Maj Ahokas

Aikuinen naaras:

 1. GIC Kaylee’s Padme’                  SPH f 03                         528,1400   Merja Niemelä
 2. SC Amajan eAmbra Eminente     SOM o                         481,0000    Anne-Maj Ahokas
 3. IC Amajan Jomini Jazaria            SOM n                         470,0000    Anne-Maj Ahokas

Kastraatti uros:

 1. SP & SC Kharn-Ka Snowmoon    SOM a                          511,1500    Maarit Reiman
 2. PR & GIC Amajan Fede Favoloso SOM n                       426,5100   Varpu Takala
 3. SP Amajan Berto Benvenuto       SOM o                          388,0000   Anne-Maj Ahokas

Kastraatti naaras:

1. IP&GIC Silkkihienon Namarie        ABY n                           470,0000     Pirkko Vanhamäki

2. IP & CH S*Divina Silvestris Ros    ABY n                           402,2100      Vuokko Pekkola

Nuori:

 1. CH SE*OzzySpot´s Calippo Ize    OCI bs 24    370,5400   Ulla Haapanen
 2. Hobbitqueen’s Volans                  SPH n 03 32                  350,7800   Merja Niemelä
 3. Labaiedubengal Dio Dell Amore   BEN n 24 32              350,5700    Maarit Pitkänen

Siitosuros:

 1. PR & GIC Amajan Fede Favoloso SOM n                         94,7500      Varpu Takala

Siitosnaaras:

 1. GIC Mitha Goobita Yangatin   OCI ns 24     296,1666   Eveliina Laine, Ulla Haapanen ja Jari Hopsu
 2. IC Amajan Hafta Hilaria               SOM n                          96,0000      Anne-Maj Ahokas
 3. IC Amajan Gigi Gioia                     ABY o var                     94,7500      Anne-Maj Ahokas

Veteraani:

 1. IP & GIC Silkkihienon Namarie    ABY n                           55,0800     Pirkko Vanhamäki

Kasvattaja:

 1. Northalla                  293,5333   Ulla Haapanen ja Jari Hopsu
 2. Amajan                      291,4500   Anne-Maj Ahokas
 3. Nebuankhet              289,0833  Anne Kontula

Kategoria IV

Aikuinen uros: –

Aikuinen naaras: –

Kastraatti uros:

 1. NW SP GIC Nick-Nack Sia Alicia, JW DSM   OSH 24        650,4100    Maria Lampinen
 2. SP Orifame AurinkoKuningas                         OSH b22        650,2500    Heidi Strömberg

Kastraatti naaras:

 1. GIP & CH Yoyon Enchanting Ezra                OSH f var    387,0000         Hanna Oiva

Nuori: –

Siitosuros: –

Siitosnaaras: –

Veteraani:

1. (U) SP Orifame AurinkoKuningas                    OSH b22     75,1300      Heidi Strömberg

2. (N) GIP & CH Yoyon Enchanting Ezra,           OSH f var   75,0400     Hanna Oiva

Kasvattaja: –

Kotikissat

 1. Tiiti (HCS)                                                           55,0400      Niina Hakulinen

 

Kevätkokouskutsu

Aika            tiistai 15.03.2016 klo 18.30

Paikka        Ravintola Zetor, Mummola kabinetti, Mannerheimintie 3-5, Kaivopiha, Helsinki

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouksen jälkeen palkitaan InCat vuoden 2015 kissakilpailun 3 parasta jokaisessa kilpailuluokassa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Vuoden 2015 kissa -kilpailu

InCat järjestää, kuten aikaisempinakin vuosina, vuoden kissa -kilpailun. Ilmoita kissasi kisaan.  Edellytämme, että kissan omistaja tai joku omistajista on ollut InCat ry:n jäsen vuonna 2015.  Tulokset otamme Omakissa –järjestelmästä.

Ilmoita kissasi kilpailuun 15.2.2016 mennessä osoitteella sihteeri@incat.fi.

Laita ilmoittautumiseesi

 • kissan koko nimi, EMS ja kilpailuluokka esim. aikuiset naaraat sekä kategoria, jossa kissa kilpaili
 • tai kasvattajanimesi ja kategoria, jos kilpailet kasvattajaluokassa
 • omistajan nimi ja sähköposti

Kilpailuluokat ovat:

Aikuiset naaraat

Aikuiset urokset

Kastraatti naaraat

Kastraatti urokset

Nuoret

Kasvattaja

Siitosuros

Siitosnaaras Veteraani Kotikissa

Kotikissaveteraani

Kategoriat ovat 2015 vuoden mukaan:

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

Kategoria IV

Kotikissa

Tulokset julkaistaan InCatin sivuilla helmikuun loppuun mennessä. Kustakin kilpailuluokasta joka kategoriassa julkaistaan 3 parasta kissaa.  Ensimmäiseksi tulleet saavat tuotepalkinnon ja kunniakirjan, muut kunniakirjan.  Palkinnot luovutetaan InCatin kevätkokouksessa 15.3.2016 tai lähetetään postitse voittajalle.

 

Omakissan uusi tuki- ja ohjesivusto

Omakissan kehitysryhmä on toteuttanut uuden tuki- ja ohjesivuston.  Sivuston tarkoituksen on palvella käyttäjiä entistä paremmin. Sivustolta löytyy Omakissaan liittyvät ohjeet selkeästi jäseneltynä,  järjestelmään liittyvät tiedotteet sekä suorat linkit, mm. julkiseen näkymään.

Sivujen osoite on http://omakissatuki.kissaliitto.fi/