Kasvatus-ja rekisteröintisäännöt 3.6 Kissaliitto 1 (liite 21)

Naaraalla ja uroksella on oltava eläinlääkärin todistus napatyrättömyydestä ennen ensimmäistä astutusta. Todistus uroksen kivesten laskeutumisesta tulee olla annettu ennen ensimmäistä astutusta tarkastuksen perusteella, joka on tehty uroskissan ollessa vähintään kuuden (6) kuukauden ikäinen. (katso kohta 3.2)

Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 17

Kissan omistajuus ja myynti-ilmoitus Kissan omistajuuden siirtyessä uudelle omistajalle kasvattaja / omistaja allekirjoittaa myynti-ilmoituksen ja lähettää sen Kissaliiton toimistolle. Myynti-ilmoituksesta on täytettävä pakolliset kohdat. Mikäli myynti-ilmoitus on puutteellisesti täytetty, se palautetaan lähettäjälle täydentämistä varten. Myynti-ilmoitus lähetetään kuukauden kuluessa omistajuuden siirtymisestä rotukirjaajalle Suomen Kissaliiton toimistolle. Luovutuspäiväksi merkitään se päivä, kun kisa on muuttanut uuteen kotiin. Vaihtoehtoisesti omistajanmuutoksen voi tehdä käyttäen sähköistä Sivu 14 / 20 rekisteröintijärjestelmää. Kissaliitto toimittaa sekä uudelle että vanhalle omistajalle sähköpostitse vahvistuksen kissan hyväksytystä omistajanvaihdoksesta postitse sähköpostitiedon puuttuessa. tieto lähetetään postitse.

3.1 Rekisteröinti rekisteritietokanta

Kaikkien näyttelyyn ilmoitettujen kissojen tulee olla rekisteröityjä FIFe-jäsenen rekisteritietokantaan, johon omistaja kuuluu poikkeuksena

  • kotikissat
  • kissat, jotka ovat näyttelyyn ilmoittaneet kohdassa 8.2.2 mainitut näytteilleasettajat Seuraavia kissoja ei ole vielä ehkä merkitty rekisteritietokantaan, mutta niiden rekisteröinnin pitää olla vireillä:
  • pennut (4-7 kuukautta)
  • muista järjestöistä tuodut kissat, ilmoitettu näyttelyyn luokkiin 9-13.

Kissaliitto [Ainoastaan kissan rekisteriin merkitty omistaja/omistajat voivat ilmoittaa kissan näyttelyyn. Tuontikissa voi osallistua näyttelyyn ainoastaan, jos se täyttää osallistumisoikeuden 2 viikkoa ennen näyttelyä. Tuontikissa täyttää osallistumisoikeuden ehdot, kun Kissaliitolle on toimitettu tuontikissan rekisteröintihakemus asianmukaisine liitteineen (maksukuitti rekisteröintimaksusta, alkuperäinen rekisterikirja/sukutaulu ja tarvittaessa transfer/omistajuustodistus). Jos tuontiprosessi on aloitettu, ei edellinen omistaja voi kissaa enää nimissään ilmoittaa näyttelyyn. Jos kissan rekisteröintiä Kissaliitossa ei suoriteta loppuun tai jos kissa on näyttelyssä sääntöjen vastaisesti, kissan näyttelytulokset voidaan mitätöidä.

Näyttelysäännöt 5.6

Lisäluokat Siitosluokassa lasketaan kolmen ja kasvattajaluokassa viiden korkeimman pistearvon saaneen jälkeläisten keskiarvo pistelaskentataulukon mukaan ja tulos julkaistaan kahden desimaalin tarkkuudella. Tasatuloksen ollessa kyseessä lasketaan ensin TP-jälkeläisten lukumäärä ja jos tulos on edelleen tasan, VP- jälkeläisten lukumäärä. Jos tulos on edelleen tasan, on voittajia kaksi. Lisäluokkien tulokset kategorioittain on julkistettava näyttelyn kuluessa ja voittajat palkitaan näyttelyn parhaiden kissojen esittelyn yhteydessä

Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt, liite Kissaliitto 1 ja 2 (liite 26)

Liite 1: Kasvattaja- ja siitosurossopimus  Tähän tullut joitakin muutoksia myös.

Tähän on kerätty niitä sääntöjä, jotka vaikuttavat useimpiin näyttelyssä kävijöihin tai kasvattajiin.